M. Fahrettin Kırzıoğlu

Dil Bilimci, Tarihçi

Doğum
10 Mart, 1917
Ölüm
10 Şubat, 2005
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Burç

Tarihçi ve dilbilimci (D. 10 Mart 1917, Mamaş köyü / Kars – Ö. 10 Şubat 2005, Ankara). Kırzıoğlu adı, aileden birinin lâkabından gelmektedir. Daha sonra soyad olarak kabul edildi. Kars’ın en eski ve yerli bir ailesine mensup olan Kırzıoğlu Mehmet Derviş Efendi’yle eşi Hâfıza Hesna Hoca Hanım’ın ilk çocukları dünyaya geldi. Henüz on üç aylıkken annesi öldü. 1923 yılında Kars Numune Mektebine verildi. İsmet Paşa İlkokulunu (1928), Kars Ortaokulunu (1931) ve Erzurum Lisesini (1934) bitirdi. Ağustos 1935’te, Sağlık Bakanlığı hesabına yatılı öğrenc olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenime başladı. Ailevî nedenlerden dolayı tıp tahsilini bırakarak memlekete döndü. Ailesinin geçimine katkıda bulunmak için memuriyete başladı ve Hususî Muhasebe Tahsil Müfettişi olarak Posof’a (Kars) gönderildi. Burada halk edebiyatı derlemeleri (1936-37) yaptı. Kars Lisesinde yardımcı öğretmenlik (1938-41) yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü (1946) bitirdi. İki yıl İstanbul’da serbest çalıştı. Tarih öğretmeni olarak Kars (1948), Diyarbakır (1951) ve Sakarya (1957) liselerinde çalıştı. 

Bu sırada Hazine-i Evrakta ve kütüphanelerde araştırmalar yaptı. Sonra Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Dairesinde müdür yardımcılığı, Türk Ansiklopedisinde uzmanlık görevlerinde bulundu. 1961 yılında Ankara’da Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmeni İşbaşında Yetiştirme Bürosunda şube müdürlüğüne getirildi. Bu arada DPT’de Sosyal İşler Dairesinde ve Devlet Bakanlığı Özel İstatistikî Bilgiler Grubunda tarih araştırmaları uzmanı olarak çalıştı. 1953’te Türk Dil Kurumu üyeliğine kabul edildi, ancak bu kurumun o dönemdeki dil politikasını benimsemedi.

Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi” adlı tezle doktorasını tamamladığı 1967’de Erzurum Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi oldu. 1972-73 yıllarında bir süre Fransa’da kaldı. “Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar” adlı tezle doçentliğe (1975), “Anı Şehri Tarihi” adlı çalışmasıyla profesörlüğe (1982) yükseldi. Kadrosuzluktan dolayı iki yıl Dışişleri Bakanlığı Araştırma Dairesinde arşiv uzmanı olarak çalıştıktan sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeliğine geçti. Sonraki yıllarda, bölüm başkanlığına yükseldi. Kasım 1980’den itibaren altı ay Lefkoşa’da kaarak, Kıbrıs’taki Türk-İslâm kitabelerini inceledi. Bu arada Lefkoşa Özel Türk Üniversitesinde inkılâp tarihi dersleri verdi. Emekliye ayrıldığı 1985’ten 1990 yılına kadar sözleşmeli öğretim elemanı olarak aynı fakültede çalıştı.

Lise öğrenciliği yıllarında okuduğu Erzurum Tarihçesi ve Erzurum Şairleri adlı kitapların tesirinde kaldı. Bu etki ile daha o yaşlarda Kars’ın tarih ve edebî değerlerini araştırmaya başladı. Kars Lisesindeki öğretmenliği sırasında Halkevi’nin aylık dergisi Doğuş’un idaresini üstlendi. İlk yazı denemeleri ile daha önce Posof ve Arpaçay’da derlediği halk kültürü verimlerini, bu dergide yayımladı. Doğuş’taki yazıları ona, yurt çapında haklı bir ün kazandırdı. Yine bu dönemde Kars gazetesinde birçok araştırma yazısı yayımlandı. Ülkü dergisinde çıkan ve daha sonra kitaplaşacak olan Dede Korkut Kitabı’ndaki Coğrafî İsimler başlıklı incelemesiyle, bilim dünyasının dikkatini çekti. Bu alanda uzmanlardan biri kabul edildi. Üniversite öğrencisiyken araştırmalarını yayımlamaya devam eden Kırzıoğlu, Çınaraltı, Bozkurt, Türk Yurdu, Tanrıdağ, Türk Amacı, Halkbilgisi Haberleri, Tarihten Sesler ve Yücel dergilerinde araştırmalar yayımladı.

Diyarbakır'daki kitabelerin okunması çalışmalarında büyük emeği geçen Prof. Kırzıoğlu, Diyarbakır’dayken yaptığı çalışmaları, çıkarmaya başladığı Kara Amid, Dicle ve İç Oğuz dergileriyle diğer yerel gazetelerde yayımladı. Bu çalışmalarla şehrin sosyal ve kültürel hayatına yeni bir soluk getirdi. Prof. Dr. Kırzıoğlu, özellikle Doğu Anadolu ve Kafkasya tarihi ve bu bölgelerde yaşayan topluluklarla ilgili araştırmaların uzmanı olarak tanındı.

Kırzıoğlu, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Üstün Hizmet dalında 2004 Yılı Kültür Adamı seçildi. Kars Turizm ve Tanıtma Derneği, Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti Enstitüsü, Türk Folklor Derneği, Türk Ocakları, Türk Dil Kurumu, Diyarbakır Milliyetçiler Derneği, Diyarbakır Turizm ve Tanıtma Derneği, Türk Tarih Kurumu gibi birçok derneğin kurucusu, yöneticisi veya üyesi olarak görev yaptı. Kalp yetmezliğinden vefat etti. Ankara’da Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi.

“Prof. Kırzıoğlu’nun, Türk bilim hayatının çok önemli şahsiyetlerinden biri olarak Türkolojinin her sahasında üstad olduğu, ilim çevreleri tarafından kabul edilmiştir. O, bu sahalarda çalışan akademisyenlere rehber olmuştur. (…) Dil, tarih, edebiyat, folklor, etnografya ve etnoloji dallarında çalışanlar, ona müracaat etmektedirler. Türkolojinin en hassas sahalarında, kimsenin cesaret edip ele alamadığı birçok konu, onun gayretiyle aydınlanmıştır. Söz konusu sahalarda yazılmış yabancı eserleri, cebinden para harcayarak tercüme ettirmiş ve bunlardan yararlanmıştır.” (Yunus Zeyrek)

ESERLERİ:

Malakanlar (1939), Kars (1943), Kars Yaylası (1946), Cam-Cem Ayin (sadeleştirme, 1949), Kars’ın Kurtuluş Hatırası (1950), Dede Korkut Oğuznameleri I. Kitap (1952), Kars Tarihi (I. cilt, 1953), 1855 Kars Zaferi (1955), Kara Amid / Diyarbekir Tarihçesi ve Abidelerinin Küçük Klavuzu (1956), Ziya Gökalp Müzesi ve Ziya Gökalp (1956), Yazılı Vesikalara Göre Ziya Gökalp (1956), Edebiyatımızda Kars II. Kitap (1958), Millî Mücadelede Kars I. Kitap (1960), Kürtlerin Kökü (I. bölüm, 1962), Lehçe-i Erzurum Yazmasındaki Halk Sözleri (1963), Her Bakımdan Türk Olan Kürtler (1964), Kürt Aras / Aran Kürtleri (1966), Kürtlerin Türklüğü (1968), Kars İli ve Çevresinde Ermeni Mezalimi 1918-1920 (1970), Karapapaklar (1972), Kanada Karsı’na Armağan (1972), Lazlar / Canarlar (1972), Gürcistan’da Eski Türk İnanç ve Geleneklerinin İzleri (1976), Malta Konferansları - Ziya Gökalp (1976), Eski Yazılı Tarih Metinleri (1976), Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi (1976), Türk İnkılâp Tarihi Ders Notları (1977), Anı Şehri Tarihi (1982), Dağıstan-Aras-Dicle-Altay ve Türkistan Türk Boylarından Kürtler (1984), Türk Millî Bütünlüğü İçerisinde Doğu Anadolu (ortak, 1986), Karahanoğlu Aile Tarihçesi (1986), Kâzım Karabekir (1991), Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar (1992), Bütünüyle Erzurum Kongresi (1993), Türk Tarihinde Ermeniler (ortak, 1995), Tarihçe-i (Gazavat-i) Dağıstan (2000), Dede Korkut Oğuznameleri I-II (2000).

Ayrıca basılmamış eserleri de vardır.

HAKKINDA: Kars gazetesi (31.3.1948), Hikmet Dizdaroğlu (Türk Dili, Kasım 1953), Ahmet Halil (Yeni İstanbul, 6.10.1955), Cavit Orhan Tütengil (Dünya, 24.7.1956), Hikmet Dizdaroğlu (Türk Dili, Kasım 1959), M. Ali Yörük (Bizim Anadolu, 18.12.1970), Yavuz Akpınar (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul 1982), Ahmet Karaca (Azerbaycan Kültür Dergisi, Kasım 1986), Kim Kimdir? (1987), Yunus Zeyrek (Türk Kültürü, sayı: 480, 2003), Türk Dünyası Araştırmaları (sayı:143, 2003), Yunus Zeyrek (Türk Yurdu, sayı: 211, 2005).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör