Atilla Şentürk

Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü, Araştırmacı Yazar, Edebiyat Araştırmacısı, Akademisyen

Doğum
24 Eylül, 1958
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç
Diğer İsimler
Ahmet Atilla Şentürk

Akademisyen, Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü, Araştırmacı Yazar. Edebiyat araştırmacısı. 24 Eylül 1958, İstanbul doğumlu. Tam adı Ahmet Atilla Şentürk’tür. 50. Yıl Yeşilköy Lisesi (1976), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden “Tahirü’l-Mevlevî’nin Hayatı ve Eserleri” lisans teziyle mezun oldu (1980). İÜ Edebiyat Fakaltesi Eski Türk Edebiyatı Kürsüsünde “Seminer Kütüphanesindeki Bazı Türkçe Yazma Eserler Üzerine Çalışmalar” başlıklı hazırlık tezini hazırladı (1982). Mezun olduğu fakülteye 1983’te araştırma görevlisi olarak girdi. Doktorasını aynı bölümde “Başlangıçtan XVI. Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevîlerinde Edebî Tasvirler” teziyle (1987) tamamladı. 1991-93 yılları arasında ABD Ohio State Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde “Edebî Metinler Işığında Osmanlıda Gündelik Hayat” konulu çalışmaya katıldı. 1993 yılında doçent, 2000 yılında profesör oldu. Çalışmalarını aynı fakültenin Eski Türk Edebiyatı Dalında öğretim üyesi olarak sürdürdü.

Makaleleri 1988 yılından itibaren Tarih ve Toplum, Türk Dili, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları, Dergâh, Osmanlı Araştırmaları, Bir gibi dergiler ile ortak kitaplarda yayımlandı. 1995’ten sonra Osmanlı Araştırmaları dergisinin editörlüğünü üstlendi. The Ohio State University The Middle East Studies Center, MESA (Middle East Studies Association of North America), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Şemseddin Sâmî - Temel Türkçe Sözlük (Kamus-ı Türkî, ortak çalışma, 1986), Tahirü’l-Mevlevî - Hayatı ve Eserleri (1991), Tahirü’l-Mevlevî-Matbuat Alemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemeleri (1991), Ahmed Paşa’nın Güneş Kasidesi Üzerine Düşünceler (1994), Rakib’e Dair (1995), Sultan Beyazıt Methiyesi (Şair Necati Beğ’in Sultan Beyazıt Methiyesi ve ve diğer gazelleri, 1995), Necatî Beğ’in Sultan Bayezid’e Medhiyesi ve Bir Gazeli Hakkında Notlar (1995), Sûfî yahut Zâhid Hakkında (1996), Kanuni’yi Hicveden Şiir: Şehzade Mustafa Mersiyesi Işığında Osmanlı Edebiyatında Gerçekçilik (1998), İz / Malatya Hikâyeleri (2000), Eski Türk Edebiyatı Tarihi (Ahmet Kartal ile, 2004).

ANTOLOJİ: Osmanlı Şiiri Antolojisi (1999).

KAYNAK: İsmail Güleç / Kanuni’yi Hicveden Şiir: Şehzade Mustafa Mersiyesi - Ahmet Atilla Şentürk (Hece dergisi, Nisan 1999), Arslan Tekin / Edebiyatımızda İsimler ve Terimler (2.bas.1999), Ahmet Vural / Türkiye Kitap Katalogu I-II-III (1997, 2002), Murat A. Karavelioğlu / Osmanlı Şiiri Antolojisi (Virgül, Nisan 2000), Eray Canberk / Divan Şiirine Yeni Bir Bakış (Cumhuriyet Kitap, 15.6.2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör