Kâmil

Roman Yazarı, Öykü Yazarı, Şair

Doğum
Ölüm
19 Aralık, 1921
Diğer İsimler
Hüseyin Kâmil(asıl adı)

Şair, roman ve hikâye yazarı (D. 1864/5, İstanbul – Ö. 19 Aralık 1921, İstanbul). Asıl adı Hüseyin Kâmil’dir. Tepedelenli Ali Paşa’nın torunu, İsmail Rahmi Paşa’nın oğludur. Aksaray’da Rüşdî ve Mülkî-i İdadi okullarında okuduktan sonra, Şûrâ-yı Devlet Reisi Akif Paşa’nın yardımıyla Tanzimat Dairesi Kaleminde maaşsız olarak göreve başladı. Saniye rütbesi verildi. Maaş verilmediği için işi bıraktı. Vefatına kadar Tesalya’da arazisini satarak geçindi, hiçbir işle meşgul olmadı. Haydarpaşa Koşuyolu’ndaki evinde vefat etti. Merkez Efendi Kabristanına gömüldü. Eserlerinden çoğu basılmamıştır.

ESERLERİ:

ŞİİR: Perişan, Tahassür, Ezhâr-ı Tefekkür, Latife, Hezeyanlarım, Edirne’ye Seyahat, Müsveddelerim, Bursa Seyahati, İkinci Valide, Sirişk-i Hicran, Perakende, Serab.

ROMAN: Ma’şûka yahud Muhafaza-i Aşk (1303), Bir Müteverrimenin Hissiyatı (1304), Mesruk Çocuk.

HİKÂYE: Bir Deste Kağıt.

DİĞER ESERLERİ: Ferâidü’l-Mantık (1299), Muhaberelerimiz (1303), Nümune-i Şecâat (1305), Validem (1321), Barbaros Hayrettin Paşa (1324), Yazdıklarım (1336).

HAKKINDA: İbnülemin Mahmut Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. 2, 1930-41), TDE Ansiklopedisi (c. 5, 1977-98, s. 133), Nail Tuman / Tuhfe-i Nailî (c. 2, s. 3521), TDOE –TDE Ansiklopedisi 5 (2004).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör