Kalaylıkoz Ahmed Paşa

Osmanlı Sadrazamı, Osmanlı Valisi

Doğum
Ölüm

 17. Yüzyıl Osmanlı dönemi sadrazamları ve Diyarbekir valilerinden. (D. 1644, Kayseri – Ö. 1714, Trabzon). Kayseri’de bir köyde doğdu. Saray’a girerek baltacı oldu. Sonra Darussaade Ağası’yla yakınlık kurarak Cidde Valisi oldu. 1688’de Kaptan-ı Derya olduysa da 1689/90’da bu görevden alınarak Limni Muhafızı yapıldı. 1690/ 91’de Trabzon, 1691/92’de Sivas, 1692/93’te Kıbrıs Valisi oldu, 1693/94’te İstanbul kaymakamlığına getirildi. Kısa bir zaman sonra Diyarbekir, yine aynı yıl Bağdat Valisi, 1696/97’de Adana ile Azak Muhafızı oldu, aynı yıl oradan firar etti. 1 Mart 1703’te vezirliği geri verilerek Kandiye muhafızlığı ile görevlendirildi.

Kalaylıkoz Ahmet Paşa; 28 Eylül 1704’te Sadrazam (başbakan) oldu. 21 Aralık 1704’te görevden alınarak Limni’ye sürüldü. 1705/06’da Hanya Muhafızı, Temmuz 1706’da İnebahtı Muhafızı oldu ve Aralık 1706’da emekli edildi. Ağustos 1710’da Kandiye, 1713’te İnebahti, 1714 başlarında ikinci kez Trabzon valisi yapıldı. Ayni yılın Aralık ayında öldü. Safdil, suskun ve gösterişe düşkündü. “Kalaylıkoz” lakabı kendisine sarıklara yeni bir düzen getirmeye uğraşması nedeni ile verilmişti.

KAYNAK: Mehmed Süreyya / Sicill-i Osmanî (C. I, s. 237/38, 1996).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör