Kakabay Gurbanmıradov

Bilim İnsanı, Şair

Eğitim
Türkmen Devlet Üniversitesinin Filoloji Fakültesi

Şair ve bilim adamı. 1945, Hırslan Cumaev / Türkmenistan doğumlu. 1974 yılında Türkmen Devlet Üniversitesinin Filoloji Fakültesini bitirdi. Şimdiye kadar Türkmen ve Rus dillerinde on şiir kitabı yayımlandı. Türkmenceye on beş kadar kitap çevirdi. Rusya Yazarlar Birliği üyesi, dil bilimleri doktoru, Berdi Kerbabayev ödülü sahibidir. Türkmenistan İlimler Akademisi Mahtum Kulu Edebiyat Enstitüsü Edebi Gatnaşıklar ve Çeper Tercüme Bölümünün bilim adamlarındandır.

BAZI ESERLERİ:

Van Han, Sankı Denize-Çenli, Celaleddin, Ruh, Orta Asya’ya Seyahat, Mesnevi.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas. 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör