Kahtî

Halk Ozanı

Doğum
Ölüm
-

Halk şairi (D. 1790, Diyarbekir  - Ö. 1876). Şiire erken yaşlarda başlamış ve 1876 senesinde ölmüştür. Çeşitli kaynaklarda ve cönklerde şiir örnekleri bulunan Kahtî'nin bir koşmasından son dörtlük şöyledir:

Kahtî der ki seni sevmek günah mı?

Bahtım kara, kem taliim siyah mı?

Âşıkına çektirdiğin hep ah mı?

İnsaf eyle, merhamet kıl sevdiğim.

KAYNAK: Dirtad Episkopos Baliyan / Hay Aşunger (Ermeni Aşıkları, İzmir 1914), Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (c. 5, s. 105), Ş. Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 345), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör