Kadri Üçok

Kamu Yöneticisi, Milletvekili, Vali

Doğum
Ölüm
29 Mayıs, 1958
-
Eğitim
Mülkiye Mektebi ( Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)
Diğer İsimler
Mehmet Kadri Üçok (tam adı), Kadri Bey

Kamu Yöneticisi, Vali, I. Dönem Diyarbakır Milletvekili (D. 1881, Diyarbakır - Ö. 29 Ma­yıs 1958). Tam adı Mehmet Kadri Üçok olup, TBMM kayıtlarında  "Kadri Bey" olarak da geçmektedir. Diyarbakır Vilâyeti Mektubî Kalemi kâtiplerinden Ganizade Hâfız Mehmed Necib Efendi ile Fatma Hanım’ın oğludur. Diyarbekir Askerî Rüştiyesi’nde orta, Bursa İdadîsi'nde lise öğrenimini tamam­ladı.

1905 yılında Mülkiye Mektebi’ni bitirdi. Stajını tamamla­yarak kaymakamlığa yükseldi. Kaymakam olarak Siverek (1907), Viranşehir (1908) ve Cizre'de (1909) bulundu. Çeşitli memuriyetlerde ve mutasarrıflıklarda bulundu. 21 Nisan 1918'de Muş Sancağı muta­sarrıflığına atandı. Bu görevde iken tutuklana­rak İstanbul Divanı Harbine sevkedilmek üze­re yola çıkarılan Üçok, kaçarak Diyarbakır’a geldi ve buradan TBMM I. Dönem Di­yarbakır milletvekilliğine seçildi. 16 Eylül 1920'de Van valiliğini Diyarbakır milletvekilliğine tercih ederek bu görevden ayrıldı.

1 Ekim 1920'de Urfa muta­sarrıflığına, 30 Ocak 1923'te I. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine atandı. Sonra, 7 Şubat 1926'da Tokat, 24 Temmuz 1930’da Amasya, 31 Tem­muz 1936’da Eskişehir, 26 Mayıs 1938’de Ço­ruh (Artvin) valiliklerine nakledildi. Bu son görevde iken kendi isteğiyle emekliye ayrıldı (1940).

Bundan sonra uzun bir süre ücretli ola­rak Maliye Bakanlığı Kazanç Vergileri İtiraz Tetkik Komisyonu Üyeliğinde bulundu. 29 Ma­yıs 1958 tarihinde vefat etti.

Kadri Üçok, Arapça, Farsça, Fransızca ve Ermenice bi­lirdi. Palo kaymakamı iken Dersim isyanının bastırılmasında gösterdiği başarıdan dolayı kendisine "Mecidî" nişanı, 1916’da "Beyaz Şeritli Harp Madalyası", TBMM kararıyla da "Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası" verilmişti. Evli ve dört çocuk babasıydı.

Ulus Gazetesi, 30.5.1958 tarihli sayısında Onun için "Rahmetli, Kurtuluş Savaşımıza bü­yük emeği geçmiş değerlerden biri idi. Dürüst­lüğü ve çalışkanlığı ile kendisini etrafına sev­dirmişti..." denilmektedir.

KAYNAKÇA: Cumhuriyetin 50. Yılında Diyarbakır 1973 İl Yıllığı (Ankara 1973), Hakkı Devrim / Türkiye Ansiklopedisi 3 (1974), TBMM Albümü (2010).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör