Abidin Paşa

Devlet Adamı, Çevirmen

Doğum
24 Mart, 1843
Ölüm
Burç

Devlet adamı, çevirmen (D. 24 Mart 1843, Preveze - Ö. 1908, İstanbul). Arnavutluk ileri gelenlerinden Prevezeli Ahmed Dino Bey’in oğludur. Memleketinde iyi bir eğitim gördükten sonra İstanbul’a gitti ve silahşor olarak saraya girdi. Daha sonra kaymakam, mutasarrıf, vali ve vezir olarak İmparatorluğun birçok kentinde çeşitli görevler aldı. Bulunduğu yerlerde gerek idareciliği gerekse davranışları ile halkın sevgisini kazandı. Doğu ıslahat hareketleri için Diyarbakır’a gönderildi. Daha sonra Rumeli beylerbeyi unvanıyla Sivas, altı ay sonra da Selanik valiliğine tayin edildi. Son olarak Cezayir-i Bahr-i Sefîd (Akdeniz adaları) valiliği yaptı. Buradan emekli olunca İstanbul’a döndü; ardından Yemen ıslahatı için kurulan komisyona tayin edildi. Bu görevdeyken vefat etti. Yunanca yazı ve şiirleri İstanbul’da Neogolos adlı gazetede uzun süre yayımlanmıştır.

Abidin Paşa, anadili olan Türkçe dışında Arapça, Farsça, Arnavutça, Fransızca ve Rumca bilirdi. Rumca şiirler yazdı ve bu şiirler İstanbul ve Paris’te yayımlandı. Mevlana Celâleddin-i Rumi’nin Mesnevi’sini dilimize çevirerek birinci cildini altı kitap halinde yayımladı. Ayrıca ahlâkî ve dinî mahiyette yazdığı risaleleri vardır.

ESERLERİ:

Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerîf (6 cilt, Abidin Paşa’nın şöhretini borçlu olduğu bu eser, Mevlana’nın Mesnevi’sinin tercümesi ve ilk cildinin şerhidir. Mesnevi tercümeleri arasında önemli bir yeri vardır, 1812), Tercüme ve Şerh-i Kasîde-i Bürde (İmam Bûsirî’’nin meşhur kasidesinin tercüme ve şerhidir. Eserin tıpkıbasımı ve sadeleştirilmiş metni Ömer Faruk Harman tarafından yayımlanmıştır, 1977), Âlem-i İslâmiyet (Müdafaa, Kırk sayfalık bu küçük eser, Mısır’da bir papaz tarafından yayımlanan bir risâleye reddiyedir, 1897-98), Meâl-i İslâm (İslâmiyet’in üstünlüklerini anlatan bu kitap, “hikmet” başlıklı küçük pasajlardan meydana gelmiştir, 1897-98).

KAYNAK: İbrahim Alaettin Gövsa / Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946), Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri II (1972), Kemal Yavuz / Mesnevi-i Şerif ile Alâkalı Olarak Cevdet Paşa’nın Abidin Paşa’ya Yazdığı Mektup (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1986), Büyük Larousse (C. 1, s. 40, 1986), Mustafa Uzun / TDV İslâm Ansiklopedisi (C. 1, 1988), Niyazi Hüseyin Bahtiyar / Balkanlar’da Türk Ünlüleri (II. Kitap, s. 16-17, 2002).

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör