Abdüssamet Naci Öscan

Hukukçu, Şair

Doğum
Ölüm
Eğitim
Darülfünun-ı Osmanî Hukuk Fakültesi (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Hukukçu, şair (D. 1887, Kayseri – Ö. 1983, Kayseri). Tennuri nesline dayanan Abdüssamet Ağa soyundan Müderris Mustafa Hoca’nın oğludur. Kayseri’de idadi (lise) ögrenimi gördükten sonra, babasının müderris olduğu İmamsultan Medresesinde Arapça, Ahmet Remzi (Akyürek)’den Farsça okudu. Bir ara manifatura ticareti yaptı. 1909 yılında Konya’da açılan Hukuk Mektebine girdi. Buradan İstanbul Hukuk Mektebine nakledilen Naci Özsan 1912 yılında mezun olduktan sonra hukuk müşaviri olarak Silahlı Kuvvetlerde görev alarak Çanakkale ve Sina’da bulundu. İngilizlere esir düştü. Mütarekeden sonra İstanbul’a döndü. Üsküdar Hukuk Hakimliğinden başlamak üzere çeşitli şehirlerde hakimlik yaptı. 1925 yılında memuriyetten ayrılarak serbest avukat olarak çalıştı. Uzun süre Kayseri Halkevi’nin başkanlığını da yapan Naci Öscan, 1965 yılında emekliye ayrıldı. Şiirlerinin bir kısmı ölümünden sonra eşi tarafından kitap olarak bastırıldı.

KAYNAK: Ahmet Sıvacı / Kayseri Güldestesi – Kayseri Çevresi ve Erciyes Üstüne Şiirler (2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör