Abdürrahim Cabir Vada

Yazar

Doğum
Ölüm
06 Ağustos, 1948
Eğitim
Kanlıca Muallimhâne-i Sıbyan Mektebi

Yazar (D. 1881, İstanbul - Ö. 6 Ağustos 1948, İstanbul). İlk ve ortaöğrenimini Kanlıca Muallimhâne-i Sıbyan mektebinde tamamladı. Memurluk hayatına 1902’de Maarif-i Umumiye Nezareti Sicil Kalemi Kitabetinde başladı. Bu bakanlıkta 1905’e kadar yaklaşık on üç yıl çalıştı. Aynı yıl naklen İstanbul Belediyesi Memurîn Müdürlüğü Sicil Kalemi mümeyyizliğine geçti. Bu kurumun çeşitli birimlerinde 1920’ye kadar, daha sonra birçok resmî işte görev yaptı. Yaş sınırını doldurduğundan, Bina ve Arazi Vergileri İtiraz  Tetkik Komisyonu üyeliğinden 1946 yılında emekli edildi. Emekli olduktan iki yıl sonra öldü. Boğaziçi Konuşuyor ve Kanlıca Tarihçesi (1943, yeni bas. 2004) adlı bir eseri vardır.

KAYNAK: Ali Şükrü Çoruh / Bir Boğaziçi Çocuğu Abdürrahim Cabir Vada ve Eseri Hakkında (Boğaziçi Konuşuyor ve Kanlıca Tarihçesi, 2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör