Abdülvahit Coşkunlu

Müzisyen, Edebiyat Araştırmacısı, Halk Bilimci (Folklor Araştırmacısı), Şair

Doğum
Ölüm
03 Şubat, 1950
Diğer İsimler
Vahit Lütfi Salcı, Vahit

Şair, halk bilim ve edebiyat araştırmacısı, müzisyen (D. 1883, İstanbul – 3 Şubat 1950, Kırklareli). Vahit Lütfi Salcı, Vahit takma adlarını da kullandı. İstan­bul Nuruosmaniye’deki Taş Mektep ve Darüşşafakadan sonra Harbiye Nezaretine bağlı Sanayi İdadisine devam etti. Yükseköğrenimini Harbiye’de yaptı. Burada okurken Mizancı Murad’ın eserlerini okuduğu için okuldan atılarak Dersim’e (Tunceli) sürgüne gönderildi (1905). Orada Elazığ Alay Bandosunun şefliğine atandı. 1908’e kadar burada görev yaptı, Sivas hakkında araştırmalar yaptı. Moskova’da (1907) Lepinski orkestrasında ikinci kemancı olarak çalıştı. İstanbul’a ve Edirne’ye (1908) gitti. Cumhuriyetin ilânından sonra Kırklareli’ne yerleşti. Çeşitli kıtalarda bando ve mızıka öğretmenliği yaptı. 1948’de bu ilin Yoğuntaş bucağı nüfus memurluğundan emekliye ayrıldı.      Yazı ve şiirleri, Varlık, Karabük, Türk Folklor Araştırmaları, Karaelmas, Ülkü, Altıok, Halk Bilgisi Haberleri, Bartın, Yeşilyurt, Gençamatör, Müzik ve Sanat Hareketleri, Millî Mecmua, Folklor Postası gibi dergilerde yayımlandı. Edebiyattan başka müzik ve folklor da ilgi alanındaydı. Meşrutiyet’in ilânın­dan sonra, Ankara’da Ziraat Mektebi, Darülmuallimin ve Belediye Bandolarını kurdu. Kırklareli ve Babaeski’de bir müzik grubu oluşturdu ve dört yıl da burayı yönetti, Alpullu Şeker Fabrikası bandosunu oluşturarak bir süre burada görev yaptı. Folklor üzerine Elazığ’da iken çalışmaya başladı. Bir Bektaşi dedesi olan Coşkunlu, özellikle Alevi köylerindeki cönkleri ve çeşitli belgeleri inceledi. Çalışmalarını halk müziği, halk oyunları, gizli Türk müziği, gizli halk oyunları, halk şairleri, Trakya’daki Türk kabileleri, Türkleşmiş Hıristiyan şairler, Alevi kadın şairler ve Kızılbaş şairler üzerine yoğunlaştırdı. Daha önce yalnızca tarikat mensuplarınca bilinen müzik ve oyunları derleyip yayımladı, birçok yeni şairi tanıttı. Ağızdan derlediği nefesleri notaya da alarak bunların kaybolmalarını önledi.

ESERLERİ:

OYUN: Hafiye Darbesi yahut Bir Kızın İntikamı (1911).

ŞİİR: Saz Şairleri Gibi (1940), Benim Gibi (1945).

ANI: Feryad’ı İstibdat (1910).

DERLEME-İNCELEME: Gizli Türk Musikisi ve Türk Musikisinde Armoni Meseleleri (1940), Gizli Türk Dinî Oyunları (1941).

HAKKINDA: Vahit Lütfi Salcı Jübilesi (1949), TBE Ansiklopedisi.(2. cilt, 2001), TDOE – TDE Ansiklopedisi 2 (2002).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör