Abdülmecid Fehmi

Bürokrat

Doğum
24 Temmuz, 1876
Ölüm
20 Temmuz, 1943
Burç
Diğer İsimler
Abdülmecid Fehmi Derin

Bürokrat (D. 24 Temmuz 1876, Debreibâlâ – Ö. 20 Temmuz 1943, İstanbul). Cumhuriyetten sonra Derin soyadını aldı. Sıbyan mektebinden sonra Debre Rüştiyesinde ortaöğrenimini tamamladı. Manastır Mülkî İdadîsinin dördüncü sınıfında iken sıhhî sebeplerle tahsilini terk etmek zorunda kaldı. Çeşitli idarî görevlerde bulunduktan ve bazı okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra Ohri ve Kozan kaymakamlıklarına vekâlet etti. Kolonya, İstarve, Divriği, Yıldızeli, Şile, Bolvadin ve Seyitgazi’de kaymakamlık yaptı. Artvin’de nüfus müdürü iken 1932’de emekliye ayrıldı.

Manastır’ın Unutulmaz Günleri (yay. haz. Ayşe Şen-Ali Birinci, 1993) adlı hatıra kitabı Rumeli’deki son Osmanlı varlığından esintiler taşıması nedeniyle önemlidir.

HAKKINDA: Ali Birinci / Tarihin Gölgesinde / Meşâhir-i Meçhûleden Birkaç Zât (2001).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör