Abdüllatif Harputî

İslam Bilgini

Doğum
Ölüm

İslâm bilgini (D. 1842, Harput (Elazığ) – Ö. 1914, İstanbul). Harput ve Fatih medreselerinde öğrenim gördü. Bayezid medresesi müderrisliği ve Darülfünûn öğretmenliği yaptı.

ESERLERİ:

Tenkîhü’l-Kelâm fî Akâidi Eh-li’l-İslâm (1909, 1912), Mev’iza-i Abdüllatif.

HAKKINDA: Yurt Ansiklopedisi (c. IV, 1982).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör