Kadir Kasalak

Tarih Araştırmacısı

Doğum
20 Mayıs, 1955
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi
Burç

Cumhuriyet tarihi araştırmacısı. 20 Mayıs 1955, Yalvaç / Isparta doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Aynı fakültede “1914-1915 Yılına Ait Adliye İlgili Bazı Kanunların Müzakeresi” konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı (1979). “Millî Mücadele’de Manda ve Himaye Meselesi” teziyle Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsünde doktorasını tamamladı (1991).

Özellikle yakın siyasi tarih başta olmak üzere alanında birçok kongre ve seminerde bildiri sundu. Süleyman Demirel Üniversitesinde yüksek lisans tezleri yönetti. Türk Askeri Tarih Komisyonu (TATK) Yürütme Kurulu üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu üyeliği gibi çeşitli kurumlarda yöneticilik yaptı. Kara Harp Okulu (1982-91) ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (1991-93) öğretim üyeliği ile Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (ATASE), 1. Askeri Tarih Kurul Başkanlığı yaptı. Ulusal sempozyum, kongre ve kurs düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev aldı. Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum, söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ve panelist olarak görev aldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı.

Makaleleri, Atatürk Yolu, Türk Kültürü, Askerî Tarih Bülteni, Silahlı Kuvvetler, Atatürk Araştırma Merkezi, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler, Atatürk Haftası Armağanı, OTAM, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cumhuriyetin 80. Yılına Armağan dergi ve kitaplarında yayımlandı. Millî Mücadele’de Manda ve Himaye Meselesi (1993) adlı bir kitabı vardır.

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör