A. Melek Özyetgin

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmacısı, Araştırmacı

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk dili ve edebiyatı araştırmacısı. 1970, Ankara doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da yaptıktan sonra, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. 1992 yılında aynı bölümün Eski Türk Dili Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Eski Türk Dili Bilim Dalında, “Altın Ordu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait Yarlık ve Bitiklerin Dil ve Üslûp İncelemesi / İnceleme-Metin-Tercüme-Notlar-Dizin” adlı tez çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. 1999 yılında, aynı bölümde “Kitābul-İdrāk li Lisānil- Etrāk (Kitābul-İdrāk li Lisānil- Etrāk Temelinde Eski ve Bugünkü Kıpçak Dil Alanında Fiiller Üzerine Tarihî-Karşılaştırmalı Bir Gramer ve Sözlük Denemesi)” adlı tezle doktora programını tamamladı.  2002 yılında yardımcı doçent, yine aynı yıl doçent ve 2008 yılında da profesör oldu. 

Prof. Dr. Melek Özyetgin, 2005-06 yıllarında Çin / Pekin’deki The Central University For Nationalities (Merkezi Milliyetler Üniversitesi) Uygur Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde bir dönem konuk öğretim üyesi olarak çalıştı. Ayrıca Çin’de bulunduğu dönemlerde Çin’in en prestijli akademik kuruluşlarından olan Sino-Foreign Relationship Department of Institute of History Chinese Academy of  Social Science’da Türk dili ve kültürüyle ilgili konferanslar verdi. Bu kurumun yayın organlarında kitapları ile ilgili birçok tanıtım yazısı yayımlandı. Çin ile Türkiye arasında, akademik kurumların işbirliği alanında çalışmalar yaptı. 
Özyetgin, 2006 yılından itibaren Türk Dil Kurumunda; Güncel Türkçe Sözlük ve İmla Kılavuzu Çalışma Grubu Üyeliği yaptı.  Aynı kurum bünyesindeki Türk İşaret Dili Bilim ve Onay Kurulunda da 2007 yılından itibaren üye olarak görev aldı. Ayrıca yurtdışı ve yurtiçi kaynaklı tamamlanmış dört proje içinde görev yaptı. Üç kitabı ile yurtdışında ve yurtiçinde yayımlanmış kırk kadar makalesi vardır. Birçok uluslararası toplantıya bildiri ile katılmış olan Özyetgin’in bilimsel çalışmaları; Altın Ordu, Kıpçak ve Uygur dönemini kapsayan orta dönem Türk dili tarihi ve kültürü üzerinde yoğunlaşmıştır. Özellikle filolojik araştırmalarda son derece önemli olan dil, tarih ve kültür eksenini göz önünde tutarak araştırma-incelemeye dayalı, disiplinler arası karşılaştırmalı çalışmalar yaptı. Bilimsel çalışmalarına yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda atıfta bulunuldu. 
Prof. Özyetgin’in, yurtiçinde ve yurtdışında birçok bilimsel sunduğu kimi bildiriler “ayrı basım” olarak değerlendirildi. “Ebū Hayyān, Kitābul-İdrāk li Lisānil-Etrāk, Fiil: Tarihî-Karşılaştırmalı Bir Gramer ve Sözlük Denemesi” adlı kitabı 2002 yılında Prof.Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Dil Ödülüne; “Eski Türk Vergi Terimleri” (2004) adlı kitabı da 2005 yılında Prof. Dr. Osman Turan Tarih Ödülüne, İLESAM 2008 Bilim ve Edebiyat Ödülüne değer görüldü. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. 
ESERLERİ (Araştırma- İnceleme): 
Altın Ordu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait Yarlık ve Bitiklerin Dil ve Üslûp İncelemesi / İnceleme-Metin-Tercüme-Notlar-Dizin-Tıpkıbasım (1993), Ebū Hayyān, Kitābul-İdrāk li Lisānil-Etrāk, Fiil: Tarihî-Karşılaştırmalı Bir Gramer ve Sözlük (2001), Eski Türk Vergi Terimleri (2004, Orta Zaman Türk Dili ve Kültürü Üzerine İncelemeler (2005), Tarihten Bugüne Başkurtlar / Tarih-Dil ve Kültür Üzerine (ortak, 2008).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör