Kadınhânî

Mutasavvıf

Doğum
-
Ölüm
Diğer İsimler
Ahmed Kudsî b. Mustafa Kadınhânî (tam adı), Topbaşzâde (lakabı)

Mutasavvıf (D. ?, Kadınhanı / Konya – Ö. 1887, Konya). Tam adı Ahmed Kudsî b. Mustafa Kadınhânî, lakabı Topbaşzâde’dir. Halidî şeyhlerinden. Tasavvuf eğitimini Bozkırlı Memiş Efendi’den aldı. Öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra Mekke’ye giderek Şeyh Kutbî ve Şeyh Sünûsî gibi alimlerden hadis ve tefsir ilimlerini okudu. Özellikle hadis ilminde ün kazanmıştır. 1887’de Konya’ya yerleşti ve orada öldü. Kabri Mevlâna Türbesinin avlusundadır. Hidâyetü’l-Merâtib fî Fezâili’l-Eshâb (çev. Mustafa Ayyıldız, 1985) adlı eserinin dışındaki eserleri kayboldu.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), Mustafa Akyıldız (Hidâyetü’l-Merâtib fî Fezâili’l-Eshâb, 1985).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör