M. Ertuğrul Düzdağ

Araştırmacı, Yazar

Doğum
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Diğer İsimler
Mehmet Ertuğrul Düzdağ

Araştırmacı-yazar. 1941, Bursa doğumlu. Tam adı Mehmet Ertuğrul Düzdağ. İlkokulu Yenişehir ve Bursa’da okudu. Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1965) mezunu. Fakülte yıllarında, haftalık Yeni İstiklâl gazetesinde yazıları yayımlanmaya başladı. Şule dergisini çıkardı ve dergide yazılar yazdı. İlim Yayma Cemiyeti’nin açtığı kurslar bünyesinde Türkçe dersleri verdi. İstanbul ve Bursa’da, İslâmcı faaliyetlerde bulunan Milliyetçiler Derneğinin çalışmalarına ve Risâle-i Nur hizmetine katıldı. Yedek subaylığından sonra Özel Fatih Erkek Lisesinde idareci ve öğretmen olarak çalıştı (1967-71). Haftalık Sebil gazetesinde aralıklarla yazarlık ve son devrede genel yayın müdürlüğü yaptı (1976-80). MED Yayınevini kurarak sekiz kitap yayımladı (1978-82).

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı bünyesinde Mehmet Âkif Araştırmaları Merkezini kurarak (1985), sadeleştirdiği kitapları yayımladı, konferanslar düzenledi ve öğrencilere “Safahat dersleri” verdi (1986-89). Mehmet Âkif Ersoy’un Safahat’ını 8. baskısından itibaren açıklamalar ekleyerek yayıma hazırladı. Zaman gazetesinde köşe yazarlığı yaptı (1987-89). 1967’den itibaren çeşitli yayınevlerinde kitapları çıktı. 2003’de Mehmet Akif’in Mısır Hayatı adlı araştırmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği Araştırma Ödülünü aldı. İncelemeleri ve Osmanlıcadan sadeleştirme çalışmalarıyla tanınmıştır.

ESERLERİ:

İNCELEME: Şeyhülislâm Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında XVI. Asır Türk Hayatı (1972), Türkiye’de İslâm ve Irkçılık Meselesi (1976), Türkiye’de Masonluk Meselesi (1977), Mehmed Âkif Hakkında Araştırmalar (1987), Mehmet Akif - Mısır Hayatı ve Kur’an Meali (2003), Tarafsız Değilim, Düşman Acımaz, Başörtülü Melekler, Şeyhulislâm Ebussu’ud Efendi’nin Fetvalarına Göre Kanunî Devrinde Osmanlı Hayatı, Yakın Tarihimizde Dönmeler ve Dönmelik Meselesi, Yakın Tarihimizde Gizli Çehreler, 31 Mart Vak’ası Derviş Vahdetî ve İttihâd-ı Muhammedî Cemiyeti, Mehmet Akif Ersoy (2004).

SADELEŞTİRME: Ömer’in Çocukluğu (Muallim Naci’den, 1969), Mansur Bey, Turfanda mı -  Turfa mı (Mizancı Mehmed Murad’dan, 1967), Buhranlarımız ve Son Eserleri (Said Halim Paşa’dan, 1973), Barbaros Hayrettin Paşa’nın Hatıraları (2 cilt, Seyyid Muradî’den, 1973), Zağra Müftüsü’nün Hatıraları (Hüseyin Raci Efendi’den, 1973), Başımıza Gelenler (3 cilt, Mehmet Akif Bey’den, 1976), Derviş Vahdettin (Volkan Gazetesi 1908-09, tam metin, 1992), Başörtülü Melekler (1995), Yakın Tarih Yazıları (1997), Tasavvuf (Muallim Mâhir’den, 1998), Müslüman Aile (Mehmet Âkif’ten, 2002), Dönmeler Adeti (Ahmed Safi Bey’den, 2002), Mehmed Âkif (Süleyman Nazif’ten eski metniyle birlikte), Safahat (Mehmet Âkif’ten eski metniyle birlikte tenkitli neşir), Bütün Yazıları (Mehmet Âkif), Bütün Tercümeleri (Mehmet Âkif), Türk ve Arab (Çerkeşşeyhizâde Halil Hâlid’den eski metniyle ve Arapçasıyla birlikte), Gazavât-ı Hayreddin Paşa (Barbaros Hayreddin Paşa’nın Hâtıraları, Seyyid Murâdî Reis’ten, 2004).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör