M. Edip Çağmar

İlahiyat Profesörü, Akademisyen

Doğum
30 Ocak, 1966
Eğitim
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Burç

Akademisyen, ilahiyat profesörü. 30 Ocak 1966 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde doğdu. Diyarbakır İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan (1988) sonra lisans eğitimini Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okuyarak tamamladı (1993). Aynı yıl aynı üniversitede Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı. 1995 yılında "Arap Dilinde Harfler" başlıklı çalışmasıyla yüksek lisansını; 2003 yılında "Arap Belâgatinde Te’kîd" konulu çalışmasıyla doktorasını tamamlayarak, 2006’da yardımcı doçent kadrosuna atandı. Aynı yıl Arap Dili ve Belagâtı Anabilim Dalında doçentlik unvanını aldı ve 2008 yılında doçentlik kadrosuna atandı.

2012’de profesörlük kadrosuna atanan M. Edip Çağmar, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyeliği görevine devam ederek, Arap Belagâtı Anabilim Dalı Başkanlığı ile Hazırlık Koordinatörlüğü görevlerini sürdürdü.

Prof. Çağmar, İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra bir süre Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Delavgur köyünde imam-hatiplik yaptı. Resmi eğitim dışında Diyarbakır ve çevresindeki medreselerde eğitim gördü. İlk dini eğitimini babasından alarak, babasından Kur’ân-ı Kerîm ve medreselerde ilk okutulan bazı kitapları okudu. Daha sonra Diyarbakır, Silvan, Çınar, Batman ve Şanlıurfa’daki bazı medreselerde ders aldı. Bazı hocaları Molla Muhammed Şerîfê Huseyna, Molla Yahya Ivacık, Molla Saidê Ğursî, Molla Zeynelabidin el-Amedî, Molla Ubeydullah Dalar, Molla İbrahimê Sêdeqnê ve Molla Zekî Bilgin’dir. Evli ve dört çocuğu vardır. Arapça, Farsça ve İngilizce bilmektedir. Türkçe, Kürtçe ve Arapça yazılmış çeşitli ilmî çalışmaları bulunmaktadır.

Prof. Çağmar, makalelerini 2003 yılından itibaren; E. U. İlahiyat F. Dergisi, İslami Araştırmalar Dergisi, Dicle Ü. İlahiyat F. Dergisi, Ekev Akademi Dergisi, Ankara Ü. İlahiyat F. Dergisi, Nüsha Dergisi, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Nubihar gibi akademik dergilerde yayımladı. Ayrıca yurt içi ve yurtdışında ulusal ve uluslararası çeşitli sempozyumlara katılarak bildiriler sundu. Bunlardan bazıları şunlardır: "Zâhiretu’l-izâfiyye Fî İlmi’l-Belâge” (I. Uluslararası Hitabette Yeni Ufuklar Sempozyumu, Amman- 8-10/05/2007), "el-Amidî’nin el-İhkâm Adlı Eserinde Hakîkat ve Mecâz" (Uluslararası Seyfuddin el-Âmidî Sempozyumu, Diyarbakır, 2009), "Bediuzzaman’ın el-İşaratu’l-İ‘câz Adlı Eseri" (Uluslararası Tatvan Sempozyumu, 2007), "Molla Muhammed Haldayı ve Tube’z-Zaman Adlı Eseri" (Uluslararası Silvan Sempozyumu, 2008). “Abdulkâhir el-Curcânî ve Delâilu’l-İcâz Adlı Eseri” (Uluslararası Süryânî, Arap ve Kürt Klasikleri Çalıştayı-2015)

ESERLERİ:

Müstakil Kitap: İbn Rüşd’ün Nahiv Anlayışı ed-Darûrî Adlı Eseri Bağlamında (2012), Edebî Açıdan Arapça Mevlidler (2006), Halefu’l-Ahmer ve Mukaddime fi’n-Nahv Adlı Eseri (2006), Alıştırmalarla Belâgat (2013), “Alıştırmalarla Sarf” (2016), Alıştırmalarla Nahiv; Arapça Dil Bilgisi (2017).  

Editörlük: Uluslararası Silvan Sempozyumu - International Symposium of Silvan (Veysel Gürhan, Ercan Gümüş ile, 2012).

KAYNAKÇA:  Kendisinden alınan bilgiler (Ocak 2014), İhsan Işık / Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarları ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2018).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör