Atıf Ölmez

Şair

Doğum
Ölüm
-
-
Eğitim
Küçük Zabit Mektebi (Astsubay Okulu)

Şair (D. 1895, İstanbul – Ö. ?). Eğrikapı Merkez Rüştiyesinde (ortaokul) okuduktan sonra küçük zabit mektebine (astsubay okulu) girdi. Bitirdikten sonra İzmir’de 4. Kolordu emrine verildi. Daha sonra jandarma sınıfına geçti. Askerlikten ayrıldı ve İzmir’de turşuculuk yaptı. Manzum ve mensur yazılarını Vakitsiz Sönen Yıldızlar (1941) adlı eserinde topladı.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör