Ata Soyer

Tıp Doktoru, Yazar

Doğum
Ölüm
19 Mart, 2013
Eğitim
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hekim, yazar, çevirmen, eski TTB Merkez Konseyi Üyesi, Toplumcu Hekim Hareketi önderlerinden (D. 1955, Malatya – Ö. 19 Mart 2013, İzmir). İlk çocukluk yılları Sarıka-mış, Siverek ve Edirne’de geçti. İlkokulun ilk üç yılını Edirne Cumhuriyet İlkokulunda okudu, son iki yılını Siirt’te tamamladı. 1972’de Ankara Bahçelievler Deneme Lisesini  bitirdi. 1972’de bir süre Kara Harp Okulunda okuduktan sonra, 1978’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı yıl Mardin’in Hasankeyf Sağlık Ocağına atandı.1980’de Ankara Üniversitesi Toplum Hekimliği Kürsüsünde asistan olarak çalışmaya başladı. Asistanlığı süresince Akdere Samanlıkbağları, Akdere Park, Tuzluçayır Mutlu Sağlık ocaklarında görev yaptı. 6 Kasım 1982’de YÖK Yasası’na dayanılarak görevine son verildi. Bir süre Ankara Keçiören Hasköy’de özel muayenehanede çalıştı. 1983’te Ankara Numune Hastanesinde başladığı radyoloji ihtisasını 1987’de bitirerek aynı hastanede Radyoterapi Kliniğine başasistan olarak atandı. 1994-97 yılları arasında, AÜ Halk Sağlığı Bölümünde çalıştı, 1997’de halk sağlığı uzmanı oldu. Aynı yıl DEÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalına geçti ve çalışmalarını orada sürdürdü 

1976 yılında öğrenci olarak, Ankara Tabip Odasında önce İşçi Sağlığı Kolu, sonra Ruh Sağlığı Kolunda çalıştı. 1984 yılında Türk Tabipler Birliği Haber Bülteni Yayın Kurulunda bulundu. 1986’dan itibaren bu kuruluşta Ankara Tabip Odası Genel Sekreterliği, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeliği (1994-96 arasında genel sekreter), Türk Tabipleri Birliği Merkez Yürütme Kurulu üyeliği, 1991’den itibaren Toplum ve Hekim dergisi Yayın Kurulu üyeliği, TTB Özlük Hakları ve Sendikalaşma Kolu, TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu üyeliği yaptı. 1989’da bir grup arkadaşıyla Türkiye İnsan Hakları Vakfını kurdu. 1990’da Tüm Sağlık Sen kurucusu oldu. 1985-90 yılları arasında Bilim ve Sanat dergisinin yayın kurulunda bulundu. 1993-94 yıllarında Aydınlık gazetesinde, 1996-98 arasında Evrensel ve Emek gazetelerinde haftalık yazılar yazdı.

19 Mart 2013 günü İzmir’de vefat etti. Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyesiydi.

 

ESERLERİ

Araştırma: Önce İnsan Olmak (1993), Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Personelinin Temel Sorunları (1993), Sağlıkta Özelleştirme, Sorun Yayınları (İlker Belek ile -1995), The Report on The Health Services and Health Personnel’s Problems in the Southeast (Özen Aşut, Sibel Kalaça, Ümit Erkol, Mahmut Kılıç, Besim Şeref ve arkadaşları ile -1995), Hekimlik ve İnsan Hakları: TTB Deneyimleri (1996), Hekimlik, Tıbbi Etik ve İnsan Hakları (Evren Balta ile -1996), Darbe Liberalizasyon ve Sağlık: Türkiye Fotoğrafı 1980-1995 (1996), Yeni Sağ Yeni Aldatmaca (Ata Soyer, Bayram Meral, Bayram Yıldırım, Işık Kansu, İsmail Hakkı Önal, İzzet Çetin, Mustafa Gazalcı, Rıdvan Budak, Sadun Aren, Salim Uslu, Yılmaz Karahasan; Sunuş: Işık Kansu; yay haz.: Işık Kansu -1996), Sağlık Hizmetleri Sunumunda Hastaneler (1997), Yeni Dünya Düzeni ve Özelleştirmeler (Editör) (1998), Kapitalizm, Sosyalizm ve Sağlık (1998), Cezaevi ve Sağlık (1999), Türkiye’de Sağlıkta Eşitsizlikler (2001), Sağlıkta Dönüşüm Programı 2003 Türkiyesinde Halka, Hekimlere ve Sağlık Personeline Ne Getiriyor (Bülent Kılıç, İlker Belek, Kayıhan Pala, Onur Hamzaoğlu ve arkadaşları ile -2003), İzmir İlinin Tomografisi (2004), Sanayi Devriminden Küreselleşmeye, Darbeden Ak Partiye Sağlığın Öyküsü (2004).

Çeviri: İlaç Endüstrisinde Küreselleşme (Globalisation of Industry: Overwiev and Sector Reports, Claudio C. Tarabusi, Graham Vickery’den) (1999).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör