Faruk Yılmaz

Araştırmacı, Yazar

Doğum
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Araştırmacı-yazar. 1958, Sultanpınar köyü / Niğde doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Niğde’de yaptı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesinde bir yıl İngilizce hazırlık sınıfında okudu. Ertesi yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1985 yılında  mezun oldu. Avukatlık stajından sonra hakimlik ve savcılık sınavlarını kazanarak; İstanbul, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Kayseri ve Iğdır’da on yıla yakın Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı.

Çalışırken, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde başladığı yüksek lisansını “1921 Anayasası: Hazırlanışı ve Özellikleri” adlı tezi ile bitirdi. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde sosyal siyaset ve endüstri ilişkileri alanında başladığı yüksek lisans çalışmasını tez aşamasında bıraktı. Doktorasını İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalında “Osmanlı Dış Borçları (Düyun-u Umumiyesi)’nin Tasfiyesi Meselesi” adlı tezi ile (1995) bitirdi.1995 yılında Niğde Üniversitesine girerek bir süre üniversitenin Hukuk Müşavirliği Koordinatörlüğü görevini yürüttü. 1996 yılında Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin ve Fen Bilimleri Dergisi’nin kurulmasında aktif olarak görev aldı. 2001 yılında NÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünü kurdu.

Ayrıca üniversitenin Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinde tarih dersleri verdi. Üç dönem Sosyal Bilimler Enstitüsünün müdür yardımcısı olarak çalıştı ve akademik alanda yüzü aşkın lisans, yüksek lisans ve doktora tezi yönetti. Çeşitli kurumlarda konferanslar verdi, paneller yönetti. Niğde Hamle ve Anadolu Haber gazetelerinde Niğde tarihi üzerine tefrikalar yazdı. Niğde Polis Okulu ile Polis Meslek Yüksek Okulunda ceza muhakemeleri usul hukuku (CMUK) ile ceza hukuku ve hukuk başlangıcı dersleri verdi. Çalışmalarını NÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü başkanı olarak sürdürdü.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Hayatın Sırları ve Allah (1981), Hücre’den Allah’a (1983), Atomun Derinliklerinde (Ahmet Tigin adıyla, 1983), Kur’an Mucizesi (1983), Kâinatın Yaratılışı (1992), Yunus Emre, Hayatı-Düşüncesi-Etkisi (1992), Türkiye’de Anayasa Gelişmeleri Tarihi (1995), İlkçağ Düşünce Tarihi (1996), Devlet Borçlanması ve Osmanlıdan Cumhuriyete Dış Borçlar / Düyûn-u Umumiye (doktora tezi, 1996), Kurtuluş Savaşı ve Sonrasında Niğde (1998), Türkiye’de Anayasa Gelişmeleri Tarihi 1808-1961 (1995), Türk Anayasa Tarihi 1808-1982 (1998), İlkçağdan Günümüze Niğde Tarihi (1999), Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri (ortak kitap, 1997), Türk Anayasa Tarihi (1998), İlkçağ Düşünce ve Uygarlık Tarihi (2002), General Falkenhein’in Hatırâtı (2002), Memurun Hak Arama Usulleri (2002), General Allenby’nin Hatıratı (Arap İllerinin Elimizden Çıkış Öyküsü) (2003), İmparatorluk Döneminde Türk-Alman İlişkileri (Goltz Paşa’nın Hatıratı) (2004), Ah O Yemen’dir (Yemen Hatıratı) (Piyade Mirliva (Tuğgeneral) Rüştü Paşa’nın Hatıratı) (2004), Peygamberler Tarihi (2004), Büyük İslâm Tarihi (2005).

DERLEME: İslâm Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik Sistemi (ortak yayın, 1992), Anadolu’da Türk Anıtları (1999).

ÇEVİRİ: Allah’a İnanmak (Said Havva’dan, 1987), Kur’an’da Adı Geçen Peygamberlerin Hayatı (Ebu’l Hasan Nedvî’den, 1986), Sevgili Peygamberimizin (a.s.) Hayatından Sahneler (M.A. Tarantino’dan, 1987), İslâm ve Oryantalizm (Meryem Cemile’den, 1989), Kur’an’ı Anlamaya Giriş (Mevdudî’den, 1982) İslâmî Yaşama Biçimi (Mevdudi’den, 1997), İslâmı Anlamaya Doğru (Mevdudi’den, 1997), Kapadokya (Charles Texier’den, 1998), Anadolu’da Türk Anıtları I NİĞDE (Albert Gabriel’den yayına hazırlama, 1999), XX. Yüzyıl Başında Alman Emperyalizmi ve Türkiye (Berlin Bağdat) (Karl von Winterstetten’den, 2002).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör