Ali Seydi (Erzincanlı)

Dil Araştırmacısı, Tarihçi

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mekteb-i Mülkiye ( Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi )

Dilci ve tarihçi (D. 1870, Erzincan - Ö. 1933, İstanbul). Askerî Rüştiye ve Mekteb-i Mülkiye mezunu. Devlet dairelerinde memurluk, Osmanlı Tarih Encümeni üyeliği, Trabzon milletvekilliği yaptı.

ESERLERİ:

Mesâil-i Tabiiye (1899), Defter-i Galatât (Seci ve Kafiye Lugatı’na zeyl, 1906), Lugatçe-i Edebiyat (1907), Muhtasar Güldeste-i Bedayi (1907), Resimli Kamus-ı Osmanî (1907), Tarih-i İslâm (Ali Reşat ile, 1908), Seci ve Kafiye Lugatı (1908),   Sokullu Mehmet Paşa (1909), Tarih-i İslâm’dan Birkaç Yaprak (1909), Alemdar Mustafa Paşa (1911), Vezayif Nezariyesi Üzerine Müretteb Ahlâk-ı Dinî (1911), Musahebât-ı Ahlakıyye (1913),  Musahebât-ı Ahlakıyye ve Mâlumat-ı Medeniyye (1917), Latin Hurufu Lisanımıza Kabil-i Tatbik midir? (1924), Resimli Yeni Türkçe Lûgat (1929).           

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), Mustafa Uzun / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 2, 1989), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör