Ali Selahadin Yiğitoğlu

Şair

Doğum
Ölüm
31 Aralık, 1939
Eğitim
Mekteb-i İdadi-i Mülki (Mülkiye Lisesi)
Diğer İsimler
Ali Salahi, Ali Selahattin

Şair (D. 1887, İstanbul - Ö. 31 Aralık 1939, İstanbul). Yazı ve şiirlerinde Ali Salahi imzasını kullandı. Sultanahmet Mahalle Mektebi, Kadırga Rüştiyesi (ortaokul), Mekteb-i İdadi-i Mülki (Mülkiye Lisesi) mezunu. 

Bir süre Milli Eğitim Bakanlığında kâtiplik, daha sonra İstanbul’daki çeşitli liselerde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 

Merkez Efendi Cmiî haziresinde (çevresinde) toprağa verildi..

Sadi, Abdülhak Hâmit ve Mehmet Akif gibi şairlerden etkilendiği belirtilen şiirlerinde aruz ölçüsünü kullandı. Dünya görüşü olarak İslâmcılığı savunduğu yazıları ile tasavvuf etkisinde görülen şiirleri Sebilürreşad, Meram, Beyanü’l-Hak, Sırat -ı Müstakim vd. dergilerde yayımlandı. 

Ayrıca okul marşları için güfteler yazdı. İslâm büyüklerinden on dokuzunu ele alan Ravzatü’l-İhlas adlı manzum yapıtı basılmadı.

ESERLERİ:

Şiir:

Aşkın Sesi (1925).

İinceleme:

Mahâsin-i Ahlâk (1906)

İbn-i Fâriz Divanı Şerhi.

KAYNAK: TDE Ansiklopedisi (c. VIII, 1998), TBE Ansiklopedisi (2001), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör