Diyarbekirli Şükrü Efendi

İslam Bilgini, Bürokrat

Doğum
Ölüm
-
-
Eğitim
Diyarbekir Askeri Rüştiyesi

19. Yüzyıl Diyarbekirli İslam bilginleri ve bürokratlarından (D. 1884, Diyarbekir - Ö.?). Diyarbekir Askeri Rüştiyesini btirdikten sonra İslami İlimler tahsil etti. 1905’te Derik Şer'iyye Mahkemesi İkinci Kâtibi oldu. Daha sonra (1917 yılında) aynı kazada Müftü olarak vazife yaptı.

KAYNAK: Sadık Albayrak / Son Devir Osmanlı Uleması (1980, c. 1. 227), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör