Emrullah Çelebi

Tasavvuf Şairi, Mutasavvıf, Şair

Ölüm
-

16. Yüzyıl mutasavvıf şairlerinden. Mehmed Süreyya, eserinde Diyarbekirli Emrullah Çelebi'nin erdemli kişiliğiyle meşhur, alim, tasavvuf ehli (Nakşibendi şeyhi), şair bir zat olduğunu, şiirlerinin oldukça fazla olduğunu belirtmektedir. Emrullah Çelebi, 1617 yılında vefat etmiştir.

KAYNAK: Sicill-i Osmanî (c. I, s. 400), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör