Ali Ruhî

Şair

Doğum
Ölüm

Şair (D. 1853, İstanbul - Ö. 1890, Singapur). Önceleri memurluk yaptı. II. Abdülhamid’in isteğiyle Japonya’ya gönderilen Ertuğrul gemisinde vakanüvis olarak görevlendirildi. Geminin batması sonucu ölenler arasında yer aldığı ya da yaralı olarak götürüldüğü Singapur hastanesinde öldüğü yolunda iki değişik rivayet vardır. Şiirlerinde dönemindeki yeniliklerden etkilenmedi, divan şiiri geleneğine bağlı kaldı. Şiirlerini Lemeât (1894) adlı kitapta topladı. Tezkiretü’ş-Şuârâ adlı eseri bulunamamıştır.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri II (1972), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör