Ali Rıza Türel

Bakan, Milletvekili, Devlet Adamı, Hukukçu

Eğitim
İstanbul Hukuk Fakültesi

Hukukçu ve devlet adamı, milletvekili, bakan (D. 1909, Selanik – Ö. 1961, Zürich). İlköğrenimini Selanik'te, ortaöğrenimini ailesinin sürekli olarak yerleştiği İzmir'de yaptı. İstanbul Hukuk Fakültesi ni bi­tirdikten sonra doktora çalışması için Paris'e gitti. 1930 yılı başların­da Türkiye'ye döndükten sonra önce İstanbul'da, sonra İzmir'de savcı yar­dımcısı ve savcı başyardımcısı olarak çalıştı.

Meclis'e modern dünya görüşünü benimseye­rek yetişmiş genç kuşakların da girmesini isteyen Atatürk, 1935 seçimlerinde Başbakan Saraçoğlu'ndan ad istediği vakit kendisine ve­rilen listede Fuat Sirmen ile birlikte Alı Rıza Türelin de adı vardı. Türel, o yıl Konya'dan milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. Meclis'e gir­dikten sonra da Avrupa Konseyine gidecek heyette yer aldı. Milletvekilliği yenilenerek sürdü ve 1943'te Adalet Bakanı ol­du. Birinci Dünya Savaşı sonunda Paris'te yapılan Marshall Planı toplantılarında Türkiye'yi temsil etti (1946). Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde etkili üyelerden biriydi ve bu sebeple uzun süre Grup Yönetim Ku­rulu üyeliği yaptı. Milletvekilliği sona erince İstanbul'a yerleşti ve kayınbiraderi İlhami Sancar ile birlikte avukat olarak çalıştı. 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör