Emiroğlu Ahmed Lisanüddin

Eğitimci

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

Eğitimci (D. 1871, İstanbul – Ö. Mayıs 1904, İstanbul). Lise öğrenimini Mercan İdadîsinde tamamladıktan sonra Mülkiye Mektebi yüksek kısmından mezun oldu (1889). Bir süre Cemiyet-i Rüsûmiyede çalıştı. Mercan ve Vefa idadîlerinde Osmanlı Edebiyat ve Ahlâk Bilgisi dersleri okuttu. Kavâid-i Lisân-ı Osmanî adlı Türkçe grameri basılmıştır (1902).

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör