Zülfikar Akgün

Halk Ozanı, Şair

Doğum
-
Ölüm
Diğer İsimler
Divânî, Zülfikar Divânî, Aşık Zülfikar Divani

Halk şairi (D. Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi – Ö. 2009, Şarköy). Şiirlerinde Divânî ve Zülfikar Divânî mahlaslarını kullandı. “Aşık Zülfikar Divani” diye tanındı. İlk gençlik dönemi Tekirdağ’da geçti. 17 yaşından itibaren şiir yazma¬ya saz çalmaya başladı. 1950 yılında İstanbul’a yerleşti. Bu dönemden sonra, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde şenlik ve yarışmalara katıldı. Konya Âşıklar Bayramına katılarak birçok defa ödül aldı (1969-85). Âşıklar arasında sazı ve irticalî söyleyişi güçlü, muamma çözmede usta olarak tanındı. Şiir kitapları dışında üç plak ve bir de kaset çıkardı. İlk şiirlerini toplumsal sorunlar ve sevgi üzerine yazdı. Daha sonra tasavvufa yöneldi. Şiirleri, çeşitli gazete ve dergilerde yer aldı. 2009 yılında Tekirdağ Şarköy ilçesinde öldü.

ESERLERİ:

ŞİİR: Ade­min Sırrı (1960), Sırr-ı Haki­kat (1962), Şiir ve Deyişler (1969), Sev Dedi Bana (1971), Sen Seni Tanı (1971), Evrenin­de Bir Nokta (1973), Barış Çağrısı (1978).

KAYNAK: Tahir Kutsi Makal / Türk Halk Şiiri Antolojisi, İst. 1975), İrfan Ünver Nasrattınoğlu / Aşıkların Diliyle Atatürk, Ank. 1976), Feyzi Halıcı / Saz Şairlerinin Diliyle Atatürk (1981), Aydın Oy / Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar (1995), TDOE – TDE Ansiklopedisi 1 (2002), Türkiye Kültür ve Sanat 2010 Yıllığı (2010).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör