Ali Rıza Mehmed Paşa

Vali, Osmanlı Valisi

Ölüm
-

19. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerindendir. İstanbullu olan Ali Rıza Mehmed Paşa, Enderunda yetişti. Orduya katılarak savaşlara katıldı. Miralay olarak Bağdat'ta görev yapıp mirlivalığa yükseldi. Bir süre danıştay üyeliği yaptı 1846'da Bedirhan Bey soruşturmasını yürüttü. 1850'den itibaren vezirlikle Şehrizor, Vidin, Yanya, Tirhala ve Ankara valiliklerinde bulunduktan sonra Mayıs 1857'de Diyarbekir valisi oldu. Burada altı yıl görev yaptıktan sonra Adana ve Sivas valisi olup emekliye ayrıldı. Şubat 1877'de vefat etti.

KAYNAK: Sicill-i Osmanî (c. 3, s. 574, 1996).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör