Ali Rıza Bey (İngiliz)

Senatör, Belediye Başkanı, Devlet Adamı, Bürokrat

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
İngiliz Ali Bey

Bürokrat, devlet adamı, senatör, İstanbul belediye başkanlarından (D. 1830, Vaniköy / İstanbul – Ö. 1884, Ilgın / Konya). . Üçüncü Selimin Sır Kâtibi Kemankeş Ahmet Efendi’nin torunu ve Darphane Nazırı Ali Rıza Efendi’nin oğludur. Sultan II. Abdülhamid’in ilk saltanat yılında açılan Âyan Meclisi Âzalığında, Hariciye memurluklar ile İstanbul Şehreminliğinde bulunmuş olan Ali Rıza Bey, bir kaç yabancı dil bildiği ve Kırım Harbinde İstanbul’a gelen İngilizlerle münasebette bulunduğu için “İngiliz Ali Bey” diye tanınırdı. Hariciye Mektupçu Kaleminden devlet işlerine girmiş, Viyana Elçiliği Başkâtibi, Berlin Müsteşarı, Altıncı Belediye Dairesi Müdürü, Nafia Müsteşarı, 1871’de İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı), sonra Nafia ve Zaptiye Müsteşarı olmuştu. 1873’te Hariciye Teşrifatçısı olmuş ve o sırada İstanbul’a gelen Avusturya İmparatoru Francois Josephe ile Kudüs’e gitmiş ve Irak’a gelen İran Şahını karşılamak üzere de Kerbelâ’ya gönderilmişti. Sonra Şûrayı Devlet Azası ve ilk açıldığı zaman Ayan Azası olmuştu. Millet Meclisi ile Ayan dağıtıldığı zaman Ali Rıza Bey de Konya’ya uzaklaştırılmış ve Ilgın’da ölmüştür. Dürüst, temiz, zeki bir adammış. 1908 İnkılâbından sonraki Mecliste Reis olan meşhur Ahmet Rıza Bey bu zatın oğludur.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör