Ali Rıza Bey (Gazeteci)

Gazeteci, Yazar

Doğum
-
Ölüm
-
Diğer İsimler
Balıkhan Nazırı

Gazeteci, yazar (D. 1842 – Ö. 1928). Doğum ve ölüm tarihleri İstanbul Ansiklopedisi’nde 1846-1926 olarak gösterilmekte ise de, Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı adlı kitabında 1842-1926 olarak gösterilmektedir. Balıkhan Nazırı diye ün kazanmıştı. Hayatı ile ilgili fazla bilgi yoktur. Eski İstanbul yaşayışını iyi bilen ve yazılarında bunu o güne kadar çok az denenmiş bir yolda yansıtan yazarlardandır. Gazetelerde yayımlanan dizi yazıları “Onüçüncü Asr-ı Hicride İstanbul Hayatı” genel başlığını taşımaktadır. Yazı başlığı 18. yy. sonlarını da içine alıyor izlenimi veriyorsa da gözlem ve anıların ağırlığı 19. yy’ın ikinci yarısı ile 20. yy başlarına aittir. 1920’li yılların başlarında değişik gazetelerde yayımlanan bu yazıların bazıları kimi yazarlarca yeniden yayımlanmıştır. Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı (2001) adlı kitabını Ali Şükrü Çoruk yayına hazırlamıştır.

“Ali Rıza Beyin İstanbul yazılarında hatıralar ve müşahedeler devrin sosyal yaşantısından kesitlerle birlikte yürür. İyi bir gözlemci olan yazar, içinde bulunduğu şartları, bağlı olduğu toplumun örf ve âdetlerini, şahit olduğu hadiseleri bütün ayrıntılarıyla birlikte okuyucuya sunmaya çalışır. Bunu yaparken söylediklerini ve anlattıklarını birtakım kaynaklarla delillendirme çabası içindedir. (...) Osmanlı tarihi ve sosyal hayatıyla ilgili kaynaklar Ali Rıza Beyin yazılarında mehaz gösterdiği başlıca eserlerdir. Önemli görülen yerlere düşülen dipnotlar yazılara yarı ilmî bir makale havası vermekle beraber, anlatılan şeylerin çoğunun merkezinde yer alan yazarın kullandığı renkli ve akıcı üslup sayesinde makalenin kuru ve sıkıcı havasından uzaklaşılmaktadır.” (Ali Şükrü Çoruk)

HAKKINDA: Reşat Ekrem Koçu / İstanbul Ansiklopedisi (1941), Ahmet Eken / Bir İstanbul kitabı daha (Virgül, Aralık 20019.

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör