Ahmet Bilgin (Akademisyen)

Hukuk Profesörü, Belediye Başkanı, Dekan, Akademisyen, Hukukçu

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Akademisyen, hukuk profesörü, Diyarbakır Büyükşehir eski Belediyesi Başkanı. 1953 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde doğdu. İlkokulu, Bismil'in Sarıtoprak  köyünde bitirdi. Ortaöğ­renimini memleketinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1978 yılında mezun oldu. 1978 - 81 tarihleri arasında Almanya, Belçika ve Hollanda'da üç yıl kadar görevli olarak çalıştı. 1981'de Dicle Üniversi­tesi Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak atan­dı. 1983'te yüksek lisans çalışmasını tamam­layarak Amsterdam Üniversitesi'nde incele­meler yapmak üzere Hollanda'ya gitti. Dönü­şünde Diyarbakır Barosuna kaydını yaptırdı. 1985 yılında literatür çalışmaları yapmak üzere 6 aylığına Londra'ya gitti. 1986'da Devlet Planlama Teşkilatında görev aldı. 1988 yılında OECD'nin Londra'daki Royal Institute'de Kamu Yönetimi Programına katılarak mümtazen sertifika aldı. Aynı yıl İngiltere'nin en büyük bele­diyelerinden sayılan Hammersmith Belediyesi’nde incelemelerde bulundu.

Bu arada doktora çalışmalarını tamamlayarak 1989'da "Hukuk Doktoru" unvanını aldı. Aynı yıl Japonya'nın JICA programı kapsamında bulunan mahalli idareler konulu üç aylık programa katıldı ve büyük bir başarı göstererek sertifikasını aldı. Bu arada Hiroşima ve Yokohama kentle­rinde belediyecilikle ilgili incelemelerde bulundu. 1990'da doçent oldu. 1994'te Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Bir süre sonra da GAP Belediyeler Birliği Başkanlığına, Avrupa Konseyi bünyesin­deki Mahalli İdareler Konseyine ve Avrupa Spor Mahalli İdareler Komi­tesi Türkiye Temsilciliğine seçildi. 2000'li yıllarda Profesör unvanını aldı. 2010 yılından itibaren Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve İnsani Değerler Derneği üyesi olarak görev yapmaktadır. İngilizce, Fransızca, Arapça, Osmanlıca, Farsça bilmektedir.

Prof. Bilgin'in makaleleri 1994 yılından itibaren Panel Dergisi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yeni Türkiye Dergisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Bilim Yolu Dergisi, Ekonomik-Sosyal Araştırmalar Dergisi dergilerinde yayımlandı.70 dolayında uluslararası toplantıya koordinatör veya tebliğci olarak katıldı. İngilizce, Fransızca, Arapça ve Farsça bilen Bilgin’in birçok bilimsel araştırması çeşitli dergilerde ya­yımlanmıştır.

HAKKINDA: Çaba dergisi (sayı: 12, Kasım-Aralık 1989, s. 20-21), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 3, s. 472, 2. bas. 1997), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör