Emin Hâki

Tasavvufçu, Yazar, Şair

Doğum
14 Kasım, 1889
Ölüm
02 Nisan, 1921
Burç

Tasavvufçu, şair ve yazar. (D. 14 Kasım 1889, Balat / İstanbul – Ö. 2 Nisan 1921, Üsküdar / İstanbul). Babasının küçük yaşta ölmesi nedeniyle ancak ortaokul öğrenimi görebildi. 1906’da Defter-i Hakanî Muhasebe Kalemine girdi. Bir yandan çalışıp bir yandan kendini yetiştirdi. Semâhâne-i Edeb adlı eseri okuduktan sonra tasavvufa ilgi duydu ve bir müddet Bektaşî babalarından Edib Harabî’nin meclisine devam etti. Daha sonra Mevlevîliğe girerek Bahariye Mevlevîhânesi şeyhi Hüseylin Fahreddin Dede’den sema izni aldı. İttihat ve Terakkî Cemiyetinin çalışmalarına katıldı. Balkan Harbinde gönüllü olarak çalıştı. Ömrünün sonlarında vereme yakalandı ve çalışamaz duruma geldi. Ölünceye kadar şiir yazdı. İnkılâb-ı Edebî adlı bir dergi çıkardı. Şiirleri basılmadı.

ESERLERİ:

İkaz (manzum), Taassubun Neticesi.

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemâl İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör