Aziz Mehmet Dumlu

Mutasavvıf

Doğum
Ölüm
27 Ağustos, 2011
-

Mutasavvıf, kanaat önderi (D. 1929, Kütahya - Ö. 27 Ağustos 2011). Halvetî tarikatı önderlerinden Mehmet Dumlu'nun soyu baba tarafından Buhara’ya uzanmaktadır. Dedesi Eşref Efendi ve dedesinin dedesi Hurşid Efendi Nakşibendi şeyhidir. İlk eğitimini Kütahya’da yaptı. Daha sonra hafızlık eğitimine başladı. Sekiz ayda Kur'an-ı Kerim hafızı oldu. Askerlik dönüsü kısa bir süre memurluk yaptı. Daha sonra Kütahya Şehitler Camii imam-hatipliğine tayin edildi. Kuran Kursu öğretmenliği yaptı.

Tasavvuf yolunda ilk olarak Mevlevi şeyhi Kütahyalı Akif Dede’ye intisap etti. Nakşibendi halifelerinden Altıntaşlı Hacı Mehmet Efendi’nin sohbetlerine de devam etti. İzmir’deki askerliği sırasında Kadiri şeyhi Sezai Efendi ile tanıştı. Onun sohbetlerine katıldı. Altıntaşlı Hacı Mehmet Efendi’nin vefat etmesi üzerine Uşak’ta bulunan Halveti Şabanî şeyhi Hoca Mustafa Efendi Aziz Hazretleri’ne biat ederek Halveti Şabanî yolunda tasavvuf eğitimine başladı.

Ayrıca müzik eğitimi de alarak, usul ve makam konularında kendisini yetiştirdi. Çok sayıda ilahiyi makam ve usulü ile ezberledi. İlahiler konusunda araştırma yapan müzisyenlere de yol gösterdi. Seyhi Uşaklı Mustafa Efendi Aziz Hazretleri ona irşad görevi verdikten sonra Halveti Şabanî çizgisini aslına uygun olarak bugüne kadar devam ettirdi. Kütahya, İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Konya, Kastamonu ve Erzurum’da tasavvuf eğitimleri verdi.

Aziz Mehmet Dumlu, 27 Ağustos 2011 tarihinde Kütahya'da vefat etti, Kütahya'da, Sunullah Gaybi Hazretlerinin Türbesi yanında, toprağa verildi.

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör