Ahmet Bedevi Kuran

Tarih Araştırmacısı, Bürokrat, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Mekteb-i Harbiye

Bürokrat, siyaset adamı, tarih araştırmacısı (D. 1884, Trabzon – Ö. 1966). Mekteb-i Harbiyeyi (Harp Okulu) bitirdi. Öğrenciliği sırasında II. Abdülhamid yönetimine karşı gizli çalışmalara katılmaktan tutuklandı. II. Meşrutiyet’in (1908) ilânıyla serbest bırakıldı. İttihat ve Terakkiye karşı çıktı. 31 Mart Olayından (13 Nisan 1909) sonra yine tutuklanarak sürgüne gönderildi. Mısır’a kaçtı, oradan Fas’a geçti. Fransızların baskısıyla Fas’tan uzaklaştırıldı. Paris’e gitti ve İttihat ve Terakki karşıtı olan Prens Sabahattin’le işbirliği yaptı. Meşrutiyet gazetesinde çalıştı. Sadrazam Sait Paşa ölünce İstanbul’a döndü. İttihat ve Terakki karşıtı çalışmaları nedeniyle yeniden tutuklanarak; önce Bodrum’a, daha sonra Sinop’a sürüldü. Sürkünde iken Sivastopol üzerinden kaçarak Paris’e gitti. Birinci Dünya Savaşı sonunda Türkiye’ye döndü. Millî Mücadele’ye katıldı ve Gebze’ye kaymakam olarak atandı. Kurtuluş Savaşı sonrasında siyasi hayattan çekildi.

ESERLERİ:

İnkılâp Tarihimiz ve Jön Türkler (1945), İnkılâp Tarihimiz ve İttihat ve Terakki (1948), Din Nedir İtikatlar Nasıl Gelişmiştir? (1952), Hüseyin Cahit Yalçın Bey’e Açık Mektup (1955), Osmanlı İmparatorluğunda İnkılâp Hareketleri ve Millî Mücadele (1956), Harbiye Mektebinde Hürriyet Mücadelesi (1957).

HAKKINDA: Yurt Ansiklopedisi (c. X, 1984).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör