Faruk Tabak

İktisat Tarihçisi

Doğum
Ölüm
14 Şubat, 2008
Eğitim
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

İktisat tarihçisi (D. 1953, Eskişehir – Ö. 14 Şubat 2008, Ankara). İlk, orta ve lise eğitimini orada tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden 1976'da mezun oldu. Bir süre Ankara'da çeşitli mimarlık bürolarında ve Mimarlar Odası'nda çalışan Tabak, lisansüstü öğrenimi için 1981'de ABD'ye gitti ve New York Eyalet Üniversitesi'nin Binghamton'daki yerleşiminden sosyoloji doktorası aldı.  Profesör Tabak, 2000'den beri Georgetown Üniversitesi'nde çalışıyordu. Burada profesörlüğe yükseldi. Uluslararası ilişkiler ve dünya sistemleri konusundaki çalışmaları ile tanındı. 14 Şubat 2008’te, ziyaret için geldiği Ankara’da beyin kanamasından öldü.

Tabak hem çalışmalarına hem hayatına bir zanaatkâr titizliğiyle yaklaşan biriydi ve son eseri ölümünden bir hafta önce yayımlanmıştı.” (Prof. Reşat Kasaba)

ESERLERİ:

Enformolleşme: Yapı ve Süreç (2000), Akdeniz’in Kaybolması: 1550-1870, Osman­lı’da Toprak mülkiyeti ve Ticari Tarım, Rakip Olan Müttefikler: Değişen Dünya Sisteminde Amerika, Japonya ve Avrupa, Osmanlı'da Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım (Çağlar Keyder ile), Solan Akdeniz (1550-1870 Coğrafi-Tarihsel Bir Yaklaşım, 2010).

KAYNAK: Prof. Reşat Kasaba / “Tarihçi Faruk Tabak'ın Sessiz ve Erken Ölümü” (www.bianet.com, 21 Şubat 2008), Türkiye Kültür ve Sanat 2009 Yıllığı (2009).

TARİHÇİ FARUK TABAK'IN SESSİZ VE ERKEN ÖLÜMÜ

Georgetown Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Faruk Tabak 14 Şubat'ta aramızdan ayrıldı. Tabak hem çalışmalarına hem hayatına bir zanaatkar titizliğiyle yaklaşan biriydi ve son eseri ölümünden bir hafta önce yayımlanmıştı.

Washington D.C.'deki Georgetown Üniversitesi öğretim üyelerinden, Ertegün Modern Türk Araştırmaları Kürsüsü profesörü, değerli biliminsanı Faruk Tabak'ı kaybettik. Yılbaşı tatili için Ankara'ya gelen Tabak, 31 Aralık akşamı ağır bir beyin kanaması geçirmişti. Onu izleyen günlerde gerek Hacettepe Hastanesi'nde gerekse GATA Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan müdahaleler etkili olmadı, Tabak 14 Şubat günü aramızdan ayrıldı.

Tabak ölümünden bir hafta önce yayımlanan "Akdeniz'in Kaybolması" başlıklı son kitabına yazdığı önsöze William Yates'ten aldığı  "Biten her şey silinip yok olsun" dizesiyle başlamış.  Ama "Silinip yok olmadan önce dostlarıma teşekkür etmek istiyorum" diye de devam etmiş.  Faruk Tabak'ı bundan iyi yansıtan bir "giriş" düşünmek zor.

Aşağıdaki özette de görüleceği gibi kendisinin bilim alanına yaptığı büyük ve önemli katkıları unutmak olanaksız. Ama Tabak'ı asıl unutulmaz yapan, ince kişiliği, arkadaşlarına gösterdiği sonsuz sabır ve onlara verdiği sınırsız değerdi.

Üniversite yıllarından başlayarak, Faruk Tabak'ı tanıyan hemen herkesin onunla ilgili anlatabileceği bir fedakarlık hikayesi vardır.

Ev taşımaktan doktora tezi yazımına, karşılaşılan kişisel zorluklardan acele olarak Türkçe'ye veya İngilizce'ye çevrilmesi gereken metinlere kadar arkadaşlarının karşılaştığı her zor durumda, yardım istemek için koştukları tek insandı Tabak. Sanki onun yakınlığının, esprilerinin ve içten gülüşünün aşamayacağı darboğaz yoktu. 70'li yıllarda yetişip akademisyenliği seçen neslin en parlak isimlerinden biriydi.

Moğollar'ın birleştirici rolü

Yayınları Moğollar'ın 13. yy. dünya sistemi içindeki yerinden günümüzdeki ABD-Avrupa-Japonya ilişkilerine kadar uzanan çok geniş bir alanı kapsar.  Bu yayınların her birinde bizi alışageldiğimiz düşünce biçimlerini sorgulamaya zorlar. Örneğin "Moğol Barışı" başlıklı yazısında, genellikle bir yıkım unsuru olarak görülen Moğollar'ın aslında 13. yy. dünyasında birleştirici bir rol oynadıklarını anlatır.

Tabak'ın 1990'lı yıllarda yayımladığı bir dizi makale ve Çağlar Keyder'le birlikte derlediği "Orta Doğu'da Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım" başlıklı kitap, Osmanlı tarımının salt devlete vergi üreten bir alan değil, daha geniş bölgesel dinamiklere tabi olarak gelişen dinamik bir sektör olduğunu gösterir.

Eseri ders kitabı oldu

2000'de derleyip yayımladığı "Enformalleşme: Yapı ve Süreç" adlı kitapta ise Tabak, uzun dönemli ve karşılaştırmalı bir bakış açısı kullanır. Enformal işgücü denilen olgunun kapitalist dünya ekonomisinin yapısal bir özelliği olduğunu söyleyip, bu nedenle enformalleşmenin bir kriz göstergesi olarak algılanmaması gerektiğini savunur.

Tabak 2005'te uluslararası ilişkiler ve dünya sistemi ile ilgili alanlarda isim yapmış bir dizi biliminsanını Georgetown Üniversitesi'nde bir konferansta bir araya getirdi. Tabak'ın bu konferansta sunulan bildirileri derlediği "Rakip Olan Müttefikler: Değişen Dünya Sisteminde Amerika, Japonya ve Avrupa" başlıklı kitabı ABD'deki birçok üniversitede ders kitabı olarak kullanılıyor.

Türkçe'ye bir kitabı çevrildi

Faruk Tabak'ın son kitabı  "Akdeniz'in Kaybolması: 1550-1870, Bir Coğrafi-Tarih Çalışması" ise zamansız ölümünden bir hafta önce yayımlandı. Tabak, Akdeniz'in öyküsünü, ünlü Fransız tarihçi Fernand Braudel'in "Akdeniz ve Akdeniz Dünyası" adlı klasik eserinde bıraktığı yerden aldı son kitabında.

16. yy.'dan sonra Akdeniz'in bir bölge olarak yaşamaya nasıl devam ettiğini, siyasi birimlerden tarımsal ürün tiplerine kadar her şeyin birbiriyle örtülü olarak geliştiğini  gösteren çok zengin ve önemli bir eser bu. Bu önemli yapıtın 46 sayfa tutan kaynaklar bölümünde hem dünyadaki yüksek karbondioksit oranına hem de Ankara keçisinin özelliklerine değinen eserler var. Ne yazık ki şimdiye kadar Faruk Tabak'ın bu yayınlarından sadece Ortadoğu tarımı ile ilgili kitabı Türkçe'ye çevrildi. Diğer çalışmalarının da en kısa zamanda dilimize çevrilmesini ve layık oldukları okuyucu kitlesine kavuşmasını ümit ediyoruz.

Hem çalışmalarına hem de hayatına bir zanaatkar titizliği ile yaklaştı Tabak. Bu beklenmedik ölüm, onu gerçekten tanıma fırsatı bulanlara ne kadar "şanslı" olduklarını bir kez daha hatırlattı. Teker teker koruduğu arkadaşlıkları ve özenle hazırladığı çalışmaları, Faruk Tabak'ın adını ve anısını sonsuza kadar canlı tutacak.

Kimdir?

Faruk Tabak, 1953'te Eskişehir'de doğdu.  İlk, orta ve lise eğitimini orada tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden 1976'da mezun oldu. Bir süre Ankara'da çeşitli mimarlık bürolarında ve Mimarlar Odası'nda çalışan Tabak, lisansüstü öğrenimi için 1981'de ABD'ye gitti ve New York Eyalet Üniversitesi'nin Binghamton'daki yerleşiminden sosyoloji doktorası aldı.  Profesör Tabak, 2000'den beri Georgetown Üniversitesi'nde çalışıyordu. (RK/NZ)

KAYNAK: Prof. Reşat Kasaba / Tarihçi Faruk Tabak'ın Sessiz ve Erken Ölümü (University of Washington, Seattle, www.bianet.com, 21 Şubat 2008).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör