Ahmet Baha Gökoğlu

Tarih Yazarı, Halk Bilimci (Folklor Araştırmacısı)

Doğum
Ölüm
-
-
Eğitim
İtalyan Ticaret Mektebi Lisan Bölümü

Halkbilimci ve tarih yazarı (D. 1904, Kuzyaka köyü / Safranbolu / Karabük – Ö. ?). Gökoğullarından Abdurrahman Efendi’nin oğlu. Dört yaşında İstanbul’da mahalle mektebine gönderildi. İkinci sınıfta Beyazıt Merkez Rüştiyesine devam etti (1907-08). Daha sonra, yedinci sınıfa kadar, Davud Paşa Sultanisinde öğrenim gördü. Babasının isteğiyle Müdafaa-i Millîye grubuna katıldı. Aynı zamanda basın hayatına atılarak kazandığı parayla İtalyan Ticaret Mektebinin Lisan bölümünü bitirdi. Ankara Tan (1921) gazetesinde çalıştı. İstanbul’daki Posta ve Telgraf Mekteb-i Âlisinin orta kısmını bitirdiği 1925 yılınnda  Kasımpaşa PTT Merkezine memur olarak atandı. Telgraf Umuru Müdürlüğü Kâtipliği (1926), Fen Müdürlüğü Kâtipliği (1928), Tetkik-i Hesap Müdürlüğü ve İstanbul Mesul Muhasipliği memurluklarına (1930-31) getirildi. Ankara Telgraf (1933) ve Muamelât Müdürlüğü (1934-35) memurluklarında bulundu. İstanbul Paket Posta Müdürlüğü gişe memurluğundan istifa ederek (1939) ayrıldı. Ankara İskân Umum Müdürlüğünde (1939-40) ve Ankara Belediyesi Su İşlerinde (1940-41) görev yaptı. Türk Dil Kuru­mu İstanbul Merkez Heyetinde (1942) görev yaptı.

Ankara’da 1922-23 yıllarında Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Ali Rıza Seyfi ve İstanbul’da Prof. Dr. M. Fuat Köp­rülü ile Dr. Ignas Kunoş’la tanışıp onların teşvikiyle halk kültürü derlemeleri yapmaya başladı. 1927’de Ankara’da kurulan Türk Halk Bilgisi Derneğinin İstanbul Şubesinde çalışan Gökoğlu’nun ilk halk kültürü kitabı bu dernekçe yayımlandı. Halkevleri kurulunca Eminönü, Şehremini, Fatih Halkevlerine (1932) üye oldu. Aynı zamanda An­kara Halkevi Dil Tarih ve Edebiyat Şubesi üyesi olan Gökoğlu, aynı yıl Türk Dil Kurumu kurulun­ca İstanbul Merkez Heyeti üyeliğine seçildi. Türk Dil Kurumunun söz derleme çalışmalarına katıl­dı. Türk Dil Kurumunun İstanbul Şehremini Halkevi Dil Tarih ve Edebiyat Komitesi Başkanlığına (1937) ge­tirildi. Ankara’da Türk Dil Kurumunda memurluk yaptı (1942). Kurumdan istifa edip Toprak Mahsulleri Ofisine memur olarak (1943) geçti. Akciğer veremine yakalanarak vefat etti.

Gördüğü öğrenim dolayısıyla PTT tarihiyle ilgili kitaplar yazdı. Halkbilimle ilgili ya­zıları Millî Mecmua, Atsız Mecmua, Öz Dili­mize Doğru, Doğu, Bartın Gazetesi, Halk Bil­gisi Haberleri, Çınaraltı, Musikî Mecmuası’nda yayımlandı. Kitapları dolayısıyla Atatürk’ten 1934), PTT Umum Müdürlüğünden (1937), İsmet İnönü’den (1938) takdirname aldı.

ESERLERİ:

Safranbolu’da Yürük Düğünleri, (1930), Telgrafçılıkta Ana Di­limiz ve Mustafa Efendi (1933), İstanbul Etnografyası: Safranbolulular, Bartınlılar (1934, 2.basım 1937), Batı ve Doğuda Telgraf­çılık Nasıl Doğdu? (1935), İnkılâbımızda Posta ve Telgrafçılar (1938, 2. bas. 1940), Seyinin Düğünü: Seymenler- Sökmenler (Yürük ağzıyla radyofonik oyun, 1939), Seyinin Düğünü (senaryo, 1940), Oğuz Destanları İzlerinin Anadolu Halkı Arasında Yaşadığına İsbat: Bey Böyrek (1941), Türk Düğününün Karakteri ve Yaşambilik (1942), Yolumda Yürüyorum (1942), Ziya Gökalp’in Türk Ailesi ve Ce­miyetini Görüşü ve Partinin Lâiklik Umdesi (1939), Bir İki Yazım (Bey Böy­rek ve Köroğlu konularında, 1944).

HAKKINDA: A. Baha Gökoğlu / Türk Düğününün Karakteri ve Yaşambilik (1942), Hâfi Kadri Alpman / Portreler (1972), TDOE – TDE Ansiklopedisi 4 (2004).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör