Emel Kaya

Edebiyat Araştırmacısı, Şair

Doğum
Eğitim
Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Edebiyat araştırmacısı, şair. 1978, Kıbrıs doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl bu bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında “Hekim Hayreddin Amasyavî’nin Hulâsatü’t-Tıb Adlı Eseri: Transkripsiyonlu Metin - İnceleme - Dizin “ konulu yüksek lisans tezini tamamladı. Çalışmalarını SÜ Fen-Edebiyat Fakültesinde Yeni Türk Dili Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak sürdürdü.

 IV. Uluslararası Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları (2000) “Kıbrıs Ağzındaki Bazı Eski Türkçe Kelimeler ve Türklerin Adadaki Varlığı”, I. Edirne Tıp Tarihi Günleri (2001) sempozyumlarına bildirileri ile katıldı. “Hepsi Bu Kadar”dık (2000) adlı bir şiir kitabı vardır.

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör