Emel Esin

Kültür Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar

Doğum
Ölüm
Eğitim
Paris Ecole des Sciences Politiques Tarih Bölümü

Araştırmacı-yazar, kültür ve sanat tarihçisi (D. 1914, İstanbul - Ö. 1987, Ankara). Annesi Fecr-i Ati dönemi romancılarından Müfide Tek, babası ise İkinci Meşrutiyet dönemi Kütahya Milletvekili Ahmet Ferit Tek’tir. Ortaöğrenimini Londra ve Paris’te gördü. Paris Ecole des Sciences Politiques’in tarih bölümünü “Milliyetçilik Cereyanları ve Yunan İhtilali Devrinde Osmanlı Müelliflerinin Devlet Mefhumu” teziyle bitirdi. Doktorasını Paris Sorbonne Üniversitesinde “Türk İkonografisinde Ejder” başlıklı teziyle verdi. Cumhuriyet döneminde de çeşitli görevler alan Ferit Tek, Türkiye’yi Paris’te temsil etmiş, Maliye Bakanlığı yapmış; Londra, Varşova ve Tokyo Büyükelçiliği görevlerinde bulunmuştu.

Emel Esin, Tokyo Büyükçelçiliği Başkâtibi Seyfullah Esin’le evlendikten sonra çeşitli ülkelere ve Orta Asya’ya giderek buralarda araştırmalar yaptı. Hacettepe Üniversitesi ile Almanya ve Fransa üniversitelerinde de Türk kültür tarihi, Türk sanat tarihi dersleri verdi. Yazarın Türkçe eserleri dışında İngilizce yayımlanmış kitapları da vardır.

BAŞLICA ESERLERİ:

Türkistan Seyahatnâmesi (1959), Lebbeyk (Hac Hatıraları, 1968), İslâmiyet’ten Önceki Orta Asya Türk Resim Sanatı (1972), Ötüken İllerinde Miladî Sekizinci Dokuzuncu Yüzyıllarda Türk Abidelerinde Sanatkâr Adları (1972), Burkan ve Mani Dinleri Çevrelerinde Türk Sanatı (1972), Türk Kozmolojisi (1979), Türk Kültür Tarihi İç Asya’daki Erken Safhalar (1985).

KAYNAKÇA: TDE Ansiklopedisi (1979), Ahmet Özel (TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 11, 1995), TDOE-TDE Ansiklopedisi 2 (2002), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Ünlü Kadınlar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013)  - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), Dr. Tuncer Baykara / Emel Esin (genelturktarihi.net, erişim15.08.2017).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör