Yahya Sezai Öğütmen

Eğitimci

Doğum
Ölüm
29 Mart, 1943
Eğitim
Siyasal Bilgiler Okulu

Eğitimci (D. 1870, Çanakkale – Ö. 29 Mart 1943, Ankara). Çanakkale Rüştiyesinde orta, Mülkiye Mektebinin idadî kısmında lise öğrenimi gördü. 1893’te Mülkiye (Siyasal Bilgiler Okulu)’nin yüksek kısmını bitirdi. Kasım 1893’te Mabeyn (Yıldız Sarayı) 3. Kâtipliğine atandı. II. Abdülhamid’in tahtan indirilmesinden sonra açıkta kaldı. Doğru İmlâ Elifbâsı (1922) adlı eseri basıldı.

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör