Zühdî İsmail Paşa

Osmanlı Valisi

Ölüm
Eğitim
Enderun (Saray Okulu)
Burç

19. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden. (D. ? - Ö. 1802, Sivas). Zühdî İsmail Paşa, Mehmet Nuri Beyin babasıdır. Enderun (Saray Okulu)’dan yetişerek mirahur-i sani, sonra Ekim 1794’te kapıcılar kethüdası,  Ocak-Şubat 1796’da mirahur-i evvel oldu. 2 Ağustos 1801’de kendisine vezirlik sanı verilerek Konya ve Diyarbekir Valisi yapıldı. Eylül 1802’de Sivas Valisi olduysa da az bir zaman sonra görevden alındığı sırada öldü.

Zühdî İsmail Paşa, öldüğünde 50 yaşlarında olup, hanım sultanlardan birisiyle evli, yani Saray’ın damadıydı... Ümmi ise de içinde bulunduğu topluluğa uygun söz bulur ve muarızını sustururdu. 

KAYNAK: Mehmed Süreyya / Sicil-i Osmanî (C. II, s. 430, 1996).  

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör