Abdülhamid Hamdi Bey (Çintan)

Milletvekili, Bilim İnsanı, Eğitimci, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
14 Mayıs, 1928
-
Diğer İsimler
Abdulhamid Çıntan

İlim ve siyaset adamı, milletvekili, eğitimci (D. 1871, Diyarbekir - Ö. 14 Mayıs 1928). Ali Efendi ile Emine Hanımın oğludur. Abdulhamid Çintan olarak da bilinmektedir.

Medresede ve Diyarbekir Sultanisinde Ulum-u Diniye ve Farisi müderrisliği yaptı. Ayrıca; Burhan-ı Terakki İbtidaî Mektebi başöğretmenliği, Askerî Rüşdiye Farsça ve Türkçe öğretmenliği, Şer’iye Mahkemesi başkâtipliği, Kadı vekilliği, yine Diyarbekir Sultanîsinde Arapça, edebiyat, felsefe ve Türkçe öğretmenliği, Numune Mektebi Müdür Vekilliği görevlerinde bulundu.

Abdülhamid Hamdi Bey, Diyarbekir’den milletvekilli seçilerek, 23 Nisan 1920 tarihinde toplanan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde görev üstlendi. Görevi 11 Ağustos 1923'e kadar devam etti. Evli ve altı çocuk babasıydı.

KAYNAKÇA: Yurt Ansiklopedisi (3. cilt, 1982, İstanbul), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi (10. cilt, 1983), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör