Faizî

Tezkire Yazarı, Divan Şairi

Doğum
Ölüm
-
Diğer İsimler
Abdülhay (asıl adı), Kafzâde Faizî

Divan şairi ve tezkireci (D. 1572, İstanbul - Ö. 1622). Asıl adı Abdülhay. Medrese öğrenimi görerek yetişti. Çeşitli medreselerde müderrislik, ayrıca kadılık görevlerinde bulundu. Döneminin tanınmış şairlerinden olmakla birlikte daha çok tezkireciliği ile tanınır.

ESERLERİ:

Hasenat-ı Hasan (Kanije savunması ile ilgili bir eserdir), Zübdedü-l-Eş’ar (antoloji özelliği taşıyan bu ünlü eserinde 15. Yüzyıldan itibaren 514 şairin şiirlerinden örnekler verilmektedir), Divan (kaside, gazel, tarih ve beyitler), Leylâ vü Mecnûn, Sakinâme.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri II (1972), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (6. bas. 1999).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör