Türk Sanat Müziği bestecisi ve tambur sanatçısı (D. 1894, İstanbul – Ö. 1954, İstanbul). Annesi Şem-i Nur Hanım, babası II. Abdülhamit’in mabeyincilerinden (padişahın dışarıyla olan ilişkilerine bakan kişi) Faik Bey’dir. Annesi aynı zamanda Türk Sanat Müziği yorumcusu Fahire Fersan’ın ablası, besteci Refik Fersan’ın baldızıdır. Mesleğinde gelişip yetişmesin eşi Ruhi Bey’in gösterdiği anlayış sağlamıştır. Eşinin de desteğiyle tambur çalmayı öğrendi ve yeteneğiyle müzik çevrelerinin dikkatini çekti. O dönemin müzik ustaları bu genç hanımdaki yeteneği fark etmekte gecikmedikleri gibi, gelişmesine yardımcı olmaktan da geri kalmamışlardır. Tamburî Cemil Bey’den tambur dersleri almış, İsmail Hakkı Bey ile Enderunlu Hafız Hüsnü Bey’den de yararlanmıştır.  

Böylece tamburu öğrenen Faize Engin, kısa zamanda elde ulaştığı ustalıkla ve yeteneğiyle müzik çevrelerinin dikkatlerini çekti. Şedaraban makamındaki ilk yapıtıyla beste yapmaya başladı ve “Bade-i Vuslat İçilsin Kâse-i Fağfurdan” güftesi üzerine yaptığı ilk bestesi büyük başarı kazandı, alanında kusursuzluk örneği olarak gösterilmeye hak kazandı. Hatta bunu bir başyapıt olarak kabul eden ustaların sayıları da az değildir.

Tambur icracısı olarak, çalışındaki ustalığı ve yorumları da dikkat çeken, beğenilen Faize Engin’in nihavent makamındaki “Kız Sen Geldin Çerkeş’ten” adlı bestesi büyük ün kazandı. Uzun süre popülerliğini koruyan bu beste, sanatçının döneminde hemen bütün çevrelerin hayranlığını kazandı; hâlâ daha da sık sık çalınmaktadır.

1954 yılında İstanbul’da ölen Faize Engin’in; “Bade-i Vuslat İçilsin Kâse-i Fağfurdan” (ilk bestesi. Sözleri Şeyh Abdülbaki Baykara’ya aittir.)”, “Severim Her Güzeli Senden Eserdir Diyerek (hicazkâr)”, “Kız Sen Geldin Çerkeş’ten (nihavend)” bestelediği başlıca eserlerdir.

KAYNAKÇA: İslâm Ansiklopedisi (1941-1967), Türkiye Ansiklopedisi (1974), Rahmi Kalaycıoğlu / Türk Musikisi Bestekârlar Külliyatı (4 cilt, 1979), Avni Anıl / Anılar ve Belgelerle Musikimiz (1981), Mehmet Nazmi Özalp / Türk Musikisi Tarihi (1986), Yılmaz Öztuna / Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi (1990), Ahmet Şahin Ak / Türk Musikisi Tarihi (2002), Vural Sözer / Müzik Ansiklopedik Sözlük (2005).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör