Zillîzâde H. Emin Efendi

Şair

Doğum
Ölüm

Şair (D. 1821, Kayseri - Ö. 1901, Kayseri). Müftü Mehmet Efendi’nin oğludur. Kayseri’de Medrese öğrenimini tamamladıktan sonra Arazi Başkâtipliğine atandı. Kaptan-ı Derya Kayserili Ahmet Paşa’nın daveti üzerine, 1878 yılında İstanbul’a giderek, Paşa’nın hususi kâtipliğini yaptı. Beş yıl bu görevde çalıştıktan sonra Kayseri’ye dönerek yeniden bazı resmi görevler aldı. Emin Efendi’nin hayatı hakkında bilgiler ile şiirleri Ahmet Emin Güven tarafından 1994’te kitap olarak yayımlandı.

KAYNAK: Abdullah Satoğlu / Kayseri Ansiklopedisi (2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör