Zikrî

Mutasavvıf, Şair

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Abdülgani

Mutasavvıf-şair (D. 1880, Narman / Erzurum - Ö. 1943, Erzurum). Asıl adı Abdülgani’dir. Şiirlerinde Zikrî mahlasını kullandı. Çocukluğundan itibaren çevresinin ve devrinin ünlü mutasavvıflarından Sanemer’li Hacı Ahmet Baba Tekkesinde öğrenim gördü. Şeyhinin vefatından sonra, onun halifesi (vekil) olarak hemşerilerine hizmet verdi.

 Mutasavvıf bir şair olmakla birlikte tefsir (Kur’an yorumu), hadis (Hz. Muhammed’in söz ve davranışları) ve fıkıh (İslâm hukuku) gibi dinî ilimlerde de derin bilgisi olan bir âlimdi. Şiirlerinde tasavvufî temaları ve zaman zaman toplumun dertlerini işledi. Kendisi de bir şair olan Efe Efendi, onun için, “Boncuksuz inci dizdiren” şeklinde övgüde bulunmuştu.

ESERLERİ:

Yâsinü’l-Kübrâ, Sâlik-i Rufâiye’ye Nasihatler.

KAYNAK: M. Sıtkı Arvas / İlim ve İrfan Erlerimizden Abdulgani (Zikri) Efendi (Mina dergisi, sayı: 2, Ocak 1990) - Erzurum’un Manevî Mimarları (1996), Hasan Ali Kasır / Erzurum Şairleri (1999), M. Zeki Kurnuç / Erzurum ve Türk Mûsikisi (2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör