Devlet adamı, yazar (D. 1850, Süleymaniye / Irak - Ö. 1929, İstanbul). Bağdatlı ünlü Bâbanzade ailesine mensuptur. Öğrenimini Bağdat’ta tamamladı. Mithat Paşa’nın Bağdat valiliği sırasında mühürdarlığını yaptı, sonra da Bağdat mektupçusu oldu. Çeşitli yerlerde mutasarrıflıklarda, ayrıca Adana, Yanya ve Hicaz valiliklerinde bulundu. İstanbul’da öldü. Edirnekapı Mezarlığı’nda gömülüdür.

BAŞLICA ESERLERİ:

İlim ve İslâm, Mikyasü’l-Ahlâk, Kuva-yı Maneviye, İstanbul’da Hilafet, Savabü’l-Kelâm (Arapçadan çeviri).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör