Zihni Hazinedaroğlu

Ressam, Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
27 Kasım, 1962
Eğitim
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Şair, yazar, ressam (D. 1923, Sivas - Ö. 27 Kasım 1962, Ankara). Baba tarafından dedesi Mehmet Ragıp Bey, Sadrazam Mithat Paşa’nın Mabeyin Kâtibi idi. İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesinden mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yurdun çeşitli yerlerinde savcılık ve yargıçlık yaptı. Daha sonra Ankara’ya yerleşerek serbest avukat olarak çalıştı, Halk Bankası Hukuk Müşavirliğinde ve Teftiş Kurulunda görev aldı. 27 Mayıs 1960’tan sonra Ankara Türk Devrim Ocağı Sanat Kolu üyeliğine seçildi.

“Zihni Hazinedaroğlu özünde (şiirde) de, resimde de, oyunda da hep ‘yeni’yi aradı. Sanatını devamlı yenilemeyi ilke kıldı. İleriye, yeniliğe yönelik her değişme onun değişmez ilgi alanıydı.” (Osman Numan Baranus)

“Zihni, son yıllarda şiirini soyuta yöneltmişti. Sanıyorum ki bu yöneliş ‘İkinci Yeni’ adı verilen çabanın çıkışından önce başlamıştı. Zihni şiirinde soyuta yönelmişti ama, anlamı silkip atmamıştı. Son şiirlerinin hiçbirine ad koymuyordu. Uzun da değildi şiirleri. Çoğunluğu dörtlük dizelerdi. Zihni iyi felsefe bilirdi. Şiirini, kişiliğini yapan anlayış ve görüşünün, açıkçası felsefesinin üzerine oturmak çabasında idi. ‘Gölgesiz’ adlı ikinci şiir kitabıyla ondan sonra yazdıklarının tümünde bu tutumu açıkça görülür sanıyorum... Zihni şiiri, resmi, oyunları, kişiliği ve bütün yaşantısıyla bir sanatçıydı. Bilinmekten, ünden neredeyse korkar gibi kaçan bir alçakgönüllülük ve içine dönüklük içinde yaşayan bir sanatçı.” (M. Sunullah Arısoy)

ESERLERİ:

ŞİİR: Ellerimizle Yaşıyoruz (1950), Gölgesiz (1960), Balkıyan Karanlık ve Kardeşçesine (Derleyen: Osman Numan Baranus, 1980).

OYUN: Dört Oyun / Fincanlar - Kürk Manto - Madenci - Bir Odada Üç Kişi (Derleyen: Osman Numan Baranus, 1981).

HAKKINDA: M. Sunullah Arısoy / Zihniye Saygı (Ankara Türk Devrim Ocağı Broşürü, Aralık 1962), Münip Özben (Ankara Türk Devrim Ocağı Broşürü, Aralık 1962), Tarık Dursun K. (Dost, Ocak 1963), Hilmi Özgen (Dost, Ocak 1963), Ahmet Tufan Şentürk (Hakimiyet, Kasım 1963). Remzi İnanç (Oluşum, Ocak 1976), Osman Numan Baranus / Zihni Hazinedaroğlu: Yaşamı ve Sanatı (1980), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), Veysel Gültaş / Kadı Burhaneddin’den Günümüze Hukukçu Şairler Antolojisi (2003).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör