Taşköprülüzade Kıvameddin Kasım Bin Halil

Müderris, İslam Bilgini, Hattat

Doğum
Ölüm

İslâm bilgini, müderris, hattat (D. 1462-63?, Taşköprü / Kastamonu – Ö. 1512, İnegöl). İlköğrenimini babası Halil Efendi’den aldı. Kardeşi Muslihiddin ve dayısı Mehmet Niksarî’nin yanında bilgisini geliştirdi. Şeyh Hamdullah’tan hat dersleri alarak hat sanatını öğrendi. Bursa, Edirne ve İstanbul’da döneminin bilginlerinin yanında iyi bir din bilgini olarak yetişti. Bir süre Rumeli Kazaskeri Manisavizade’nin hizmetinde bulunduktan sonra Bursa’da Esediye ve Hüsrev, İnegöl’de İshak Paşa Medreselerinde müderrislik yaptı. 

Yazısı güzel olduğu için birçok değerli eseri kopya etti. II. Bayezıt’tan takdir ve gördü. Taftazani’nin Mutavvel adlı eserine bir haşiye (açıklama), ayrıca kelâm bilimine dair bir eser yazdı. İshak Paşa Medresesinde müderris iken öldü. 

KAYNAK: M. Münir Aktepe / Taşköprizade (İslâm Ansiklopedisi), Mehmed Süreyya / Sicill-i Osmanî (Eski yazıdan aktaran Seyit Ali Kahraman, Yayına haz. Nuri Akbayar, cilt: 3, 1996, s. 889), Mustafa Bektaşoğlu / Taşköprülü Âlimler (2002), Nail Tan - Özdemir Tan / Gurur Kaynağımız Kastamonulular IV (2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör